Jessica Johnson: Liberalerna ska bli det främsta jämställdhetspartiet

Svensk jämställdhet tas ofta för given; vi är ju bäst! Och svensk demokrati ger på något magiskt sätt automatisk jämställdhet. Eller?

Tyvärr visar mätningar gång på gång en annan bild. Vi blir ständigt slagna av mer progressiva länder som till exempel Finland. Vi halkar till och med bakåt i några mätningar. Halkar bakåt inom flera områden gör också Liberalernas interna jämställdhet enligt det senaste jämställdhetsbokslutet, medan det gått framåt inom endast två. Det är ett svidande underbetyg.

Liberalerna är grundat på en rad modiga besjälade progressiva feminister som gått före oss: Elisabeth Tamm, Selma Lagerlöf för att nämna några. Vi står bokstavligen idag på deras axlar. Faktum är att Liberalerna i mycket grundades med århundradets största frihetsreform – rösträttsrörelsen för kvinnor för över 100 år sedan. Hur har vi förvaltat den kampen och arvet?

I valet 2018 tappade Liberalerna jämställdhetsfrågan fullständigt. Det framgår av den gedigna valanalysen visade som riksdagsledamot Lina Nordquist ledde. Hur är det ens möjligt? Och just nu attraherar Liberalerna fler män än kvinnor. Kvinnorna bland våra väljargrupper går hellre till (C), men även till (MP) och (S).

Är det bara Annie Lööf som drar eller har (C) en fantastisk medveten feministisk politik? Nej, men Annie Lööf nämner ofta jämställdhet och kvinnors rättigheter. Inte minst när hon rakryggat pratar om nationalister, konservativa och vilka hot de innebär. Centerpartiet står också upp för medmänsklighet, vilket kvinnor tenderar att prioritera framför hårdare tag.

Vi måste ta tillbaka platsen som främsta jämställdhetsparti. Vägen dit går genom en väl genomtänkt jämställd inrikes – och utrikespolitik. Låt mig nämna några områden:

• Jämställd vård och omsorg: kvinnors hälsa och liv får inte längre äventyras på grund av mannen som norm och lägre värdering av kvinnors situation.

• Jämställd arbetsmarknad: säkerställ en jämställd integrationssatsning. Se till att lika många insatser görs för kvinnor som för män, motverka kvinnors isolation och långtidsarbetslöshet, se över retroaktiv föräldraförsäkring för nyanlända, kräv kompetensbaserad rekrytering i statliga och kommunala verksamheter och bolag.

• Jämställd ekonomi: överväg individualisering av föräldraförsäkringen, lika lön för lika arbete, kravställ statlig och kommunal upphandling med jämställdhetsrekvisit, mer jämställt pensionssystem – 2022 kommer fattigpensionärerna till 80% vara kvinnor.

• Jämställd socialpolitik: inför jämställt ekonomiskt bistånd i alla kommuner. Det kan bidra till att avslöja våld i nära relationer och bidrar till att båda parter i ett hushåll känner lika stor delaktighet i hemmets försörjning. Offentliga aktörer ska inte legitimera konservativa företställningar om mannen som huvudsaklig familjeförsörjare.

• Jämställd skola, utbildning, fritid, idrott: en jämställd skola, idrott och fritid ska främja lärande på lika villkor och motverka könsstereotyper, machoismen, våld och sexuella övergrepp, bidra till fria individuella livsval och på aggregerad nivå höja pojkars betygsutfall.

• Jämställd utrikespolitik: handelsavtal och biståndspolitik med jämställdhetsrekvisit, krav på ökad inkludering av kvinnor i alla delar av internationellt arbete med fredsinsatser, kris- och post-konfliktarbete.

På samma sätt som vi i Sverige under många år tagit alldeles för lätt på jämställdhetsfrågan, riskerar vi nu göra detsamma med vår demokrati. Kanske slappnar vi av för att vi uppnått relativt mycket demokrati och välstånd? Men nu ifrågasätts kvinnors rättigheter som fri abort, liksom jämställdhet och demokrati, av nationalistiska och konservativa krafter i Sverige, Europa och resten av världen.

Att inte klart och tydligt nämna vid namn och peka ut de tydliga hoten mot svensk jämställdhet och demokrati igår, idag och i framtiden må vara taktiskt men fegt. Liberala Kvinnor Stockholms län har alltid haft en progressiv, socialliberal jämställd feministisk kompass och agerat blåslampa på både partiet såväl som Liberala Kvinnors riksförbund. Det kommer vi fortsätta med tills målet är uppnått, nämligen att Liberalerna återigen är det främsta jämställdhetspartiet.

Jämställdhet är inte en magisk enhörning, framfödd av liberalismen en gång för alla. Tvärtom är det en färdighet som vi ständigt måste öva på, individuellt och strukturellt, lokalt och nationellt.

Vi ses på barrikaderna!

Jessica Johnson
Ordförande Liberala Kvinnor
Stockholms län

Dela med andra
redaktionen
redaktionen