Slutna sällskap hör inte hemma hos oss

Det verkar som att information från SKR-gruppen har svårt att nå ut till våra politiker runt om i landet. För den som erhållit en plats i en beredning kan det känns bra och kanske lite fint att få vara en av de få politiker i Sverige som sitter med i landets största intresseorganisation.
Men låt mig påminna om att man är vald på partimandat och informationen får inte stanna i den slutna gruppen.
Klart det kan vara kul att åka till Stockholm och äta middag med partikamrater men anledningen till att man åker dit är för att representera liberalarena. Alla i partiet som arbetar inom ett område som en beredning behandlar behöver få information om vad som händer.
Det måste även vara möjligt att kunna komma med inspel till våra representanter.

Lyckligtvis har vi ett bra verktyg för att få ut information till rätt personer direkt. Genom vår app kan vi skapa grupper med alla förtroendevalde inom olika nämndområden runt om i landet.
Det skulle inte vara några problem att skapa en grupp med alla som har förtroendeuppdrag inom samhällsbyggnadsfrågor för att delge information från beredningen för Samhällsbyggnad.
Det skulle heller inte vara allt för mycket att begära av våra representanter där då nästa alla är heltidsarvoderade.
Vi måste öka tilliten till varandra i paritet. Öppenhet och transparens måste vara en självklar del av partikulturen. SKR-gruppen måste bli mindre prestigefylld och mer verkstad.

Ett första steg kan vara att börja skicka ut informationen till liberaler runt om i landet oavsett om de är kommunens starke man eller en vanlig dödlig fritidspolitiker. Ingen tjänar på att vi sitter och håller på information för oss själva.

Willhelm Sundman
Örebro

Dela med andra
redaktionen
redaktionen