Kontanter kan vara nödvändiga i kris

Det finns flera skäl att se över kontanthanteringen och säkra att kontanter även fortsatt kan användas som betalningsmedel, när allt fler butiker eller tjänster vill gå över till att enbart använda elektroniska betalningsmedel, till exempel via kort eller swish.

Ett exempel är hur elektroniska betalningslösningar ska kunna skyddas och upprätthållas under kris eller krig. Ett annat är om grupper av konsumenter har svårt att använda elektroniska betalningsmedel, till exempel på grund av ålder.

Den så kallade Betalningsutredningen rekommenderade i sitt slutbetänkande (SOU2023:16) att regeringen skulle göra en översyn av kontanternas ställning som betalningsmedel.

På fredagen meddelade finansmarknadsminister Niklas Wykman att en sådan utredning nu tillsätts. Utredare blir Sverigedemokraternas riksdagsledamot, tillika ledamot av finansutskottet, Dennis Dioukarev. Hans utredningsarbete inleds den 1:a februari och ska redovisas senast 31:a december, skriver regeringen.se

Dela med andra
redaktionen
redaktionen