Psoriasisföreningen i konkurs efter indraget vårdval

Den rödgröna majoriteten i Region Stockholm har efter valet 2022 gått till offensiv mot en rad vårdval enligt LOV. 13 av vårdvalen har förändrats starkt och 5 har avvecklats helt. Det får nu allvarliga konsekvenser, bland annat för över 5000 psoriasispatienter i länet.

När den rödgröna majoriteten som tagit över i Region Stockholm gjorde allvar av att dra in ”Vårdval: Hud”, så drabbades Psoriasisföreningen i Stockholm så starkt att verksamheten nu försätts i konkurs. Detta meddelade Dagens Medicin på torsdagen.

Besökare på psoriasisföreningens webbsida möts också av beskedet. De patienter som har behandling genom läkemedel hänvisas till en annan hudmottagning, men för de patienter som fått ljusbehandling under föreningens försorg, finns i dagsläget inga alternativ att hänvisa till.

Föreningen har drivit fyra mottagningar, i Hammarby Sjöstad, Sundbyberg, Södertälje och Norrtälje. Vad som händer med dessa på sikt är i nuläget oklart. Konkursansökan lämnades in den 10 januari, enligt föreningens webbsidor.

Verksamheten har under lång tid haft en svår ekonomisk situation. Redan 2019 larmades det om att verksamheten var på obestånd och underfinansierad, men den dåvarande, borgerliga majoriteten i Region Stockholm kunde rädda den genom att se över avtalen inom ramen för ”Lagen om Valfrihetssystem”, LOV.

Vid det tillfället var det en mer tillfällig svacka i antalet patienter eftersom sommaren 2018 hade varit så solig att besöksantalet hade minskat. Så är inte fallet nu.

När den rödgröna majoriteten i Region Stockholm fattade beslutet om att avveckla Vårdval: Hud så fick Psoriasisföreningen ett tillfälligt avtal genom så kallad direktupphandling. De fick också löfte om att hitta en lösning som skulle ta vid därefter.

– Vi fick ett direktupphandlat avtal med Region Stockholm som var begränsat ekonomiskt och i tid fram till 31 december 2023, säger föreningens styrelse i ett pressmeddelande.

– Vi hade redan tidigare av Regionen fått ett muntligt löfte, att efter det direktupphandlade avtalet, skulle vi få en mer långsiktig avtalslösning. Vid upprepade tillfällen har vi försökt boka möten med Regionens företrädare för att hitta denna lösning i form av en reserverad upphandling enligt LOU och som skulle träda i kraft den 1 januari 2024.

Något möte kom dock aldrig till stånd och det är det som gör att föreningen nu tvingas i konkurs.

– Anledningen är att föreningen inte längre kan betala sina skulder samt löner till anställda. Det är inte en tillfällig likviditetsbrist utan vi ser detta som ett problem över lång tid framåt. Därmed är vi på obestånd och har den 10 januari 2024 ansökt om konkurs, skriver styrelsen i pressmeddelandet.

– Jag tycker att det här är väldigt allvarligt men tyvärr inte förvånande, säger Liberalernas oppositionsregionråd, Amelie Tarschys Ingre i en kommentar till NU.

– Vänsterstyrets pågående process med att återta verksamheter i egen regi gör att många patienter förlorar den vårdgivare som de har byggt upp ett förtroende och en relation till under många år. Det är framför allt privata aktörer som har påverkats men vi ser nu att även idéburna aktörer riskerar att tvingas bort på grund av den nya politiska inriktningen, fortsätter Tarschys Ingre.Amelie Tarschys-Ingre porträttbild

Vad måste hända nu?
– Vårdvalet inom hudsjukvården är ett av flera vårdval som läggs ned inom ramen för den så kallade omställningsplanen. Jag och Liberalerna anser att omställningsplanen måste pausas. Det är uppenbart att det saknas en konsekvensanalys, vilket resulterar i att vårdgivare tvingas stänga ned och patienterna riskerar att bli utan vård eftersom regionen inte hinner skala upp sin kapacitet i den takt som krävs för att ta emot patienterna, svarar Amelie Tarschys Ingre (L).

– Vi kommer självklart att fortsätta motsätta oss vänsterstyrets inriktning, men framför allt är det viktigt att försöka skapa opinion och uppmärksamma allmänheten på de faktiska konsekvenserna som vi nu ser av denna politik.

Har du någon uppmaning till din efterträdare i regionstyret, Talla Alkurdi?
– Jag ställer mig inte negativ till att se över vårdvalen, men det måste ske ansvarsfullt och i dialog med vårdgivarna, säger Amelie Tarschys Ingre.

– Framför allt ska vi inte återta verksamheter, som idag fungerar bra, i egen regi. Som exempel kan nämnas ambulansverksamheten eller sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon.

– Socialdemokraterna i Region Stockholm pratar ofta om vikten av ett inlyssnande ledarskap och jag tycker att Talla Alkurdi borde leva efter den principen och verkligen lyssna på de aktörer, idéburna och privata, som varje dag ger stockholmarna vård.

Tidningen NU har även sökt sjukvårdsregionrådet Talla Alkurdi (S), men S-kansliets pressekreterare Ellen William-Olsen låter hälsa att hon inte är tillgänglig för en kommentar, utan hänvisar till regionkansliets opolitiska tjänstemän.  

Ulf Schyldt

Om Psoriasisföreningen Stockholm:

• Föreningen bildades 1968, både som en intresseförening och för att erbjuda vårdalternativ som inte gavs av landstinget

• När föreningen startade vårdverksamheten 1973 var de först med att erbjuda öppenvård för psoriasispatienter

• Föreningen har på senare år haft omkring 5400 medlemmar

• Vården har omfattat inte enbar personer med psoriasis, utan även vissa typer av eksem, vitiligo, ihållande klåda och andra diagnoser där ljusbehandling erbjuder lättnader

Psoriasisföreningen i Stockholm har varit ansluten till patientorganisationen Psoriasisförbundet Sverige, som en av deras regionorganisationer, men är en egen juridisk person.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen