Krönika: Glöm aldrig vilka vi är till för

”Samhället ska vara så starkt att människor ­slipper att vara svaga”.

I min presentation inför min första valrörelse som regionråd valde jag att citera Tage Erlander. Det gjorde jag delvis för att hedra mina morföräldrar som lärde mig behovet av politiskt engagemang, men framför allt för att citatet så väl beskriver grunden för mitt politiska värv. För även om mormor och morfar var övertygade socialdemokrater och jag gick med i Folkpartiet, brann vi alla tre för samma sak: ge de svagaste makt och möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det var vägen dit vi inte var överens om. 

I vår politiska vardag behöver vi påminna varandra om liberalismens huvuduppgift, att försvara varje människas frihet och möjlighet att forma sitt liv. I de svåra tider vi just nu befinner oss i, oavsett om vi har uppdrag i regeringen, i en region eller i en kommun, får vi inte glömma att det är dem med minst makt i samhället vi måste ha för ögonen. Det är där vi måste ta strid. Vårt politiska engagemang bygger på idén att individens frihet, dess rättigheter och skyldigheter, måste skyddas och främjas. Där har vi möjligheten att forma ett samhälle där alla får tillhöra och tillföra. 

Jag har tre fokusområden för att nå dit. 

Den som inte är frisk tvingas in i ofrihet. Därför måste hälso- och sjukvården finnas där när du blir sjuk, men lika viktigt att den finns där för att du inte ska bli sjuk. Därför är kampen för en stärkt primärvård, där alla har en egen husläkare, den viktigaste frågan för att ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Regeringens satsningar är lovvärda, men kommer inte räcka. Vi måste alla göra mer. 

För oss är det uppenbart att tillgång till rent vatten och ren luft är nödvändiga för att öka människors livschanser. Sådana möjligheter måste också stå öppna för framtidens människor. Därför är det så centralt att vi tillsammans uppfyller målen om netto-noll-utsläpp, förverkligar ambitioner om biologisk mångfald och genomför klimatanpassningsåtgärder. 

Som tredje punkt vill jag lyfta Liberalernas kamp för samhällets kanske mest utsatta, de som förlorar sin frihet till ett missbruk. Liberalerna, och jag personligen, har tagit viktiga kliv i vår syn på en modern missbruksvård och hur den ska organiseras enligt vetenskap och empiri. Narkotikaberoende är en sjukdom och måste behandlas som sådan. Den motion jag nyligen lämnat in om att göra Västra Götaland till försöksregion för brukarrum är ett bra exempel på detta. 

Det är enbart genom ett liberalt teamarbete som vi kan skapa ett samhälle som främjar frihet, rättvisa och välfärd för alla. I dagens politiska miljö tenderar diskussionen och lösningar att dra sig till ytterligheterna, oavsett om det är Sverigedemokraterna som driver på för livstidsstraff för 13-åringar eller Vänsterpartiet som vill förstatliga svenska företag. Vår gemensamma uppgift är att dra diskussionen mot mitten och ge liberala svar på de utmaningar som samhället står inför. För mig är det ett samhälle där människor inte behöver vara svaga, eftersom de har möjlighet att forma sina egna liv och dra nytta av de möjligheter som erbjuds.

Genom att återupprätta och förstärka dessa liberala värden kan vi bygga ett samhälle som är så starkt att man inte behöver vara svag. Det är en vision värd att arbeta för.

Pär Lundqvist är regionråd för Liberalerna i Västra Götalandsregionen.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen