Kvinnor för fred måste betala tillbaka stöd

Jämställdhetsmyndigheten har beslutat att organisationen Kvinnor för fred (KFF) måste betala tillbaka hälften av det stöd de fick för 2023, sedan de underkänts i den granskning som myndigheten inledde under förra året som bland annat gällde om Kvinnor för fred stödde Rysslands invasion av Ukraina.

Granskningen har nu avslutats och Jämställdhetsmyndigheten menar att det finns minst tre fall där organisationen Kvinnor för fred inte kan anses uppfylla demokrativillkoret.

Jämställdhetsmyndigheten hanterar ansökningar om stöd till kvinnors och flickors organisering. Enligt den förordningen får bidrag lämnas till en ideell förening som bland annat ska ha en viss andel kvinnor som medlemmar. Men det ställs också krav på att föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och bedriva en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.

–  Av praxis framgår att en bidragssökande organisation där organisationen eller dess företrädare uttalar stöd för en odemokratisk regim eller en invaderande part i en konflikt, inte ska beviljas statsbidrag, skriver Jämställdhetsmyndigheten i informationen om sitt beslut.

– Granskningen har visat att flera företrädare för föreningen uttalat stöd för Rysslands invasion av Ukraina, säger Anna Tingbäck, chefsjurist på Jämställdhetsmyndigheten.

Kvinnor för fred har också ingått i Sveriges Fredsråd (SFR) och bland annat haft en representant i styrelsen för SFR. Även SFR har vid flera tillfällen uttalat stöd för Rysslands invasion av Ukraina.

Kvinnor för fred beviljades ett organisationsstöd på 417 925 kronor för 2023. Enligt beslutet måste de nu betala tillbaka 208 693 kronor.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen