Debatt: Landsmötet beslutade om ny kurs i alkoholpolitiken

Kylda produkter på Systemet. Söndagsöppet och öppet efter kl 20. Licensbutiker som i Finland. Landsmötesbesluten pekar på allt annat än att Liberalerna stödjer den nuvarande alkoholpolitiken.

Det är klart att man som talesperson kan sätta sin personliga prägel och ha utrymme att välja själv vilka aspekter av frågan man vill lyfta, men man förväntas också som förtroendevald representera och kämpa för att det som klubbats igenom på landsmötet blir verklighet, utan undantag.

Partiets talesperson i folkhälsofrågor, Jakob Olofsgård, hävdar i NU nr 48 2023 bland annat att vi behöver noggrant utreda hur öppettiderna kan förlängas utan att alkoholskadorna minskar. Vi har dessvärre ingen egen majoritet i riksdagen och därför kan vår politik komma att implementeras efter en sådan utredning som Olofsgård beskriver. Hursomhelst är det inte talespersonens uppgift att spekulera hur beslutsprocessen kan komma att se ut när riksdagen tar beslut om förlängda öppettider, talepersonens uppgift är att kommunicera och strida för vår politik.

Beslutet som togs på landsmötet handlar inte om att tillsätta en utredning med hur man kan förlänga öppettider samtidigt som man fortsätter minska alkoholskadorna. Det handlar om att förlänga öppettiderna till klockan 20 och ha söndagsöppet, ett beslut som togs efter en debatt om bristande korrelation mellan liberaliseringar av Systembolaget och ökning av alkoholkonsumtion eller alkoholskador. 

Sedan Finland 2018 genomförde liberaliseringar av alkoholhandeln har konsumtionen per capita enligt Nordiskt välfärdscenter minskat varje år, till skillnad från i Sverige. Det är uppenbart dags att göra upp med de gamla idéerna om fungerande alkoholpolitik. Syftet med systembolagets utformning är att göra alkohol svårtillgängligt, men ingenting tyder på att ett försvårat livspussel för vanliga svenskar ger den effekt dess förespråkare söker. 

Detta argument var det som framfördes i talarstolen, och med dessa argument vann vi landsmötets stöd för en lite mer finsk alkoholpolitik. Flera av LUFs motioner om alkoholpolitiken röstades igenom. Vi tänker inte tolka flertalet av våra vinster som att Liberalerna står för något annat än just de motioner som röstades igenom – motioner som Jakob Olofsgård nu har en skyldighet som talesperson att ta strid för. 

Även om alkoholkonsumtionen minskar så ser vi en ökning av missbruket bland utsatta  grupper, främst unga vuxna, barnfamiljer och äldre, här är det fortsatt viktigt värna en återhållsam alkoholpolitik” –  Olofsgård lyfter en tråkig realitet som har uppkommit trots Sveriges restriktiva alkoholpolitik. En realitet som måste bekämpas med nya förebyggande åtgärder, inte genom att värna samma återhållsamma politik som inte har levererat några resultat hittills, och som Liberalerna tog flera steg ifrån på landsmötet 2023. När ingen annan tänker nytt i politiken hoppas vi i Liberala ungdomsförbundet att våra liberala riksdagsledamöter vågar det.

Andreea G. Vanciu, socialpolitisk talesperson Liberala ungdomsförbundet

Dela med andra
redaktionen
redaktionen