Landsmötet – söndag

8.00 Förhandlingspass 12 inleddes med val av partistyrelse. Därefter debatterades två områden, hälso- och sjukvård samt alkohol, narkotika, tobak och spel.

Två kontroversiella frågor gick igenom, med snäv marginal. Utskottet för sociala frågor fick igenom att Liberalerna ska verka för en utredning om dödshjälp, i enlighet med motion G124. Sen vann reservanterna som ville att Liberalerna ska verka för att injektionsmissbrukare ska få tillgång till så kallade “säkra injektionsplatser”.

När partistyrelsevalet var färdigräknat visade det sig att valberedningens förslag gått igenom.

10.30 (cirka). Något försenat kom förhandlingspass 13, som behandlar kilmatfrågor, igång.

Klimatfrågorna engagerar. Det las många yrkanden om tillägg eller ändringar i klimatprogrammet, särskilt om hur staten ska kunna skynda på investeringar i grönare energiproduktion utan att för den skull förvrida villkoren fullständigt.

Förhandlingspasset behandlade även övriga miljöfrågor, trafik- och infrastruktur samt bostadspolitik.

Till slut avtackades även de som i och med detta landsmöte lämnar sina uppdrag i partistyrelsen.

– Vi har nämnt många feministiska förebilder, Fredrika Bremer, Kerstin Hesselgren med flera. I framtiden kommer Maria Arnholm att nämnas bland de förebilderna, sa Nyamko Sabuni bland annat under avtackningen.

13.15 Förhandlingspass 14, som behandlar de tunga områdena Regional tillväxt och Arbetsmarknad, kommer igång. Även detta försenat.

Men här var större samstämmighet, särskilt kring partistyrelsens utlovade programarbete om regionala tillväxtfrågor/glesbygdsprogram. Efter en kort debatt beslutade landsmötet att följa utskottet på alla punkter.

Även ett antal ärenden som tidigare hänskjutits till beredningsutskottet behandlades. Således ställde sig landsmötet bakom ett uttalande om stöd till Taiwans rättighet att forma sin egen samhällsutveckling, att verka för att momsen ska bli “enhetligare” samt att EU visserligen ska utvecklas i en federativ riktning, men att Liberalerna inte ska ta ställning för att EU ska bli en ren federation, vilket hade påverkat medlemsländernas självständighet.

13.50 Med en del av förseningen inhämtad, startade förhandlingspass 15 som behandlar jämställdhet och hbtq-frågor.

Cecilia Elving, ordförande för Liberala kvinnor, meddelade med anledning av ämnet att det, så långt på detta landsmöte, ser betydligt jämnare ut i fördelningen mellan manliga och kvinnliga talare när det gäller hur länge de talar och i vilka ämnen olika talare är engagerade.

 

 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen