Landsmötet – lördag

8.00 Förhandlingarna börjar tidigt på lördagen. Utrikespolitik, Europafrågor och försvarsfrågor står på dagordningen.

9.00 Förhandlingspass 7, Migration och integration. Stor debatt om bland annat arbetskraftsinvandring. Både partistyrelsen/utskottets majoritet och reservanterna vill behålla arbetskraftsinvandringen – men vilken typ av åtgärder behövs mest för att vårda systemet? Förenklingar och lättare att byta spår från asylansökan till arbete å ena sidan eller tydligare regler för att stävja arbete till orimligt låga löner och fusk från arbetsgivare å andra sidan?

Efter rösträkning beslutades att skicka frågan om arbetskraftsinvandring till beredningsutskottet.

 

 

 

11.00 Nyamko Sabunis landsmötestal.

12.20 Efter att ha tagit de uppskjutna voteringarna från pass 7, startar förhandlingspass 9, om allmänpolitik och ideologi.

13.30 En halvtimme före utsatt tid (!) startar förhandlingspass 10 med val av förste och andre vice ordförande.

Johan Pehrson, riksdagsledamot och gruppledare för riksdagsgruppen valdes till förste vice ordförande.

Christer Nylander, riksdagsledamot och ordförande för riksdagens kulturutskott, valdes till andre vice ordförande.

Juno Blom inleder behandlingen av partistyrelsens förslag “Nationell strategi mot våld mot barn”.

Efter landsmötets längsta förhandlingspass, antogs partistyrelsens förslag till “Nationell strategi mot våld mot barn”, och motioner om socialpolitik och rättspolitik behandlades. Bland annat ska vistelseförbud för gängkriminella kunna införas.

Ett nytt program om “Det glömda Sverige” ska tas fram till landsmötet 2021.

 

 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen