Landsmötet – fredag

10.00 Landsmötet inleds klockan 11. Men förberedelserna på plats har pågått sedan onsdagen. Scen ska byggas och rum ställas i ordning för att fungera för sekretariatet och andra funktioner på landsmötet.

På torsdagen börjar media och utställare anlända för att göra i ordning.Mötesbyrån, som ska serva alla ombud och övriga deltagare på landsmötet, gör i ordning för att kunna checka in och registrera alla som kommer.

På fredag morgon slår portarna upp klockan nio och folk börjar anlända.

11.00 Nyamko Sabuni intar scenen för att inleda landsmötet.

13.00-16.00 Utskotten sammanträder. Under utskottens sammanträde får ombuden som sitter i respektive utskott säga sitt om partistyrelsens förslag. Dessa yttranden är sedan det som debatterna i plenum de kommande dagarna grundar sig på.

16.30 Förhandlingspass 2 handlar om utbildningsfrågor. Henrik Edin slog ett slag för de estetiska ämnena som bland annat musik.

21.45 Hård debatt om minerallagen på förhandlingspass 3. Efter rösträkning vann reservanterna i utskottet, vilket innebär att Liberalerna ska “verka för att ändra minerallagen så att undersökningstillstånd och mineralbrytning måste godkännas av markägaren”, i enlighet med motion C137.

Frågan om ändringar av moms-systemet, särskilt LUFs motion om enhetlig moms, skickades till beredningsutskottet.

22.45 Nyamko Sabuni omvald som partiledare.

 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen