Marianne Åhman: En höjdpunkt i det politiska arbetet

Valkampanjen för Liberalerna Värmland 2018 hette ”Hela Värmland ska leva!”. Det gick bra och gjorde att vi kunde återta vårt riksdagsmandat. För mig känns det ytterst viktigt att arbeta för att förbättra förutsättningarna för att kunna leva, bo och jobba på landsbygden. Jag har också jobbat med tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Inför Landsmötet i helgen har jag därför varit med och skrivit två motioner inom dessa områden.

Den ena tillsammans med min lokalavdelning, Liberalerna Sunne. Den handlar om att Liberalerna i god tid före nästa val ska starta upp arbetet med ett nytt regionalpolitiskt program för att Hela Sverige ska kunna leva!

Från första dagen vår nya partiledare Nyamko Sabuni tillträdde har hon varit tydlig med att Liberalerna ska växa och ska vara ett parti för Hela Sverige. Kommersiell service med post, bank och kontanthantering är ett måste för en levande landsbygd, liksom bättre förutsättningar för företag och att vi tillhandahåller en god infrastruktur.

Vi måste kunna ”Bo där vi vill” i hela vårt avlånga land om vi ska leva upp till de fina orden i Liberalismens portalparagraf; Liberalismens ideologi utgår från den enskilda människan och målet är hennes frihet.

Min andra motion har jag skrivit tillsammans med en medlem i nätverket Funktionella liberaler, där medlemmar med intresse och/eller egen erfarenhet av funktionsnedsättningar möts. Det centrala i vårt arbete är hur Sverige ska kunna leva upp till FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, som Sverige ratificerade 2008. Motionen handlar om att skydda och främja det svenska teckenspråket. För hörselskadade i vårt samhälle är detta deras andra språk, helt nödvändigt för att få full delaktighet i samhället.

Teckenspråket ingår i språklagen sedan 2009, en så kallad dispositiv lag som innebär att den är underordnad andra förordningar och lagar. Kommunerna kan påvisa ekonomiska skäl, brist på teckenspråkslärare eller andra brister i skolsituationen som gör att elever med svåra hörselskador inte får den under-visning som de har rätt till.

Teckenspråkets status måste höjas i samhället! Kravet måste vara att har du en grav hörselskada ska du mötas av teckenspråkkunnig personal inom allt från förskola till äldrevård och vid kontakten med statliga myndigheter.

Kommunerna har idag en tuff ekonomisk situation och LSS-lagen och dess handläggning är ofta ifrågasatt kan jag tycka. Jag tror ingen annan myndighetsutövning i en kommun blir så genomlyst som just den. Under Socialdemokraternas tid vid makten har Försäkringskassan gjort nya tolkningar av lagen som skapat försämringar för de berörda. Kostnader har också övervältrats från kassan till kommunerna.

Besvikelsen var därför stor i funktionshinderrörelsen när Liberalerna släppte fram en social-demokratisk regering. Vår talesperson riksdagsledamoten Bengt Eliasson gör nu ett otroligt gott arbete för att bevaka återupprättande av LSS-lagen, till dess ursprungliga intentioner. Jag, personligen, litar inte på att något annat parti än Liberalerna kämpar starkt för LSS-lagen, därför måste vi bli flera och starkare.

Vi syns på Landsmötet, som är en höjdpunkt i det politiska arbetet. Där skapar vi tillsammans politik för ett liberalt samhälle, där alla människor, oavsett förutsättningar och livshistoria, kan få möjligheter att bli sitt bästa JAG, oavsett var vi bor i vårt avlånga land!

Marianne Åhman

Dela med andra
redaktionen
redaktionen