Låt 16-åringar rösta på försök

Rösträttsåldern i Sverige har succesivt sänkts. 1945 från 23 till 21 år, 1965 från 21 till 20 år, 1969 från 20 till 19 år, 1975 till 18 år. I och med att Sverige har så långa valperioder är svenska förstagångsväljare dock 20 år när de går till valurnan.

Jag har studerat debatterna inför samtliga dessa förändringar.  Motståndet mot en sänkning har alltid utgått från en magkänsla, men motståndarna har oftast övertygats

När mitt sekretariat i Demokratiutredningen föreslog att jag skulle lägga förslag om 16 års rösträttsålder i kommunalval svarade jag:

– Forget it! Det kommer jag aldrig att göra.

Några månader senare hade jag ändrat mig. Det berodde på att jag läste in mig på frågan.

16-åringar får rösta i kommunalval i Österrike, tyska delstater, Skottland, städer i USA, Argentina och Brasilien. Inte i något av dessa länder är det kontroversiellt.

Det som övertygade mig var dock Norge: I Norge förekommer det Demokratiutredningen föreslår för Sverige: En försöksverksamhet i vissa kommuner under några kommunalval.

Det har kommit en utförlig rapport:

– I de kommuner där 16-åringar får rösta är 16-åringarna långt mer kunniga om lokal politik än 18-åringar i andra kommuner.

– Den som röstat första gången när den är 16 år mer benägen att rösta när den är 18 eller 20 än den som fått rösträtt först vid 18.

Detta stämmer rätt väl med svenska erfarenheter: Den förstagångsväljare som bor hemma finns i ett socialt sammanhang som gör att hen röstar. På samma sätt vänjs 16-åringar vid att rösta när de finns i det sammanhang som skolan utgör.

Inte heller i Norge är det aktuellt att låta 16-åringar bli valbara eller gå på Systemet – men det är ju inte ett starkt argument för att 16-åringar inte ska kunna ha politiskt inflytande.

När vi lade förslaget beslöt jag mig för att aktivt söka upp alla debatter på nätet där frågan kommenterades. Det innebar att jag under en dryg vecka skrev 40-50 inlägg per dag. Mest slående var hur många som lät sig övertygas av sakargument. (Dock inte Avpixlatskribenter som påstod att jag föreslog detta för att ”skäggbarn” skulle få rösträtt…)

Jag menar att argumenten är starka för att 16 års rösträtt i kommunalvalen skulle aktivera en unga i politiken och engagera långt fler. Så starka att en försöksverksamhet i några kommuner, som själva vill, borde genomföras.

Olle Wästberg. Olle har bland annat varit riksdagsledamot, ledamot av FP:s partistyrelse, chefredaktör för Expressen och generalkonsul i New York.

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman