Låt inte nationalismen kidnappas

DEBATT: Det politiska samtalet har kommit att brutaliseras alltmer. Ett uttryck för det är att många debattörer lättvindigt ersätter sakargument med nedsättande etiketter, med följd att innebörden och värdet av etiketterna eroderas.  En sådan etikett är ordet ”fascist”.

Det florerar nu påståenden om att fascismen skulle vara nödvändigt förbunden med nationalism, vilket öppnat för utfall mot alla meningsmotståndare som menar sig vara nationalister. Det påstådda sambandet bygger emellertid på svag grund.

Fascismen, som inte är någon särskilt innehållsrik ideologi, kännetecknas främst av förhärligandet av våldet. En fascist drömmer om våldsam kamp tillsammans med andra. Tanken att med armarna om varandras axlar marschera mot en gemensam fiende lockar.

Det är den känsla av samhörighet och inre lojalitet som man menar uppkommer när människor i en revolutionär situation tillsammans går till våldsamt försvar för ett gemensamt värde, som eftersträvas. Det är i en sådan situation som mod, solidaritet, uppoffring och uppfinningsrikedom visar sig.

Det gemensamma värde som måste hållas fram kan – och har historiskt ibland varit – den egna nationen. Detta värde kan emellertid också vara den egna samhällsklassen, den egna religionen eller djurens rätt. I själva verket kan värdet vara nästan vad som helst; exempelvis den egna gatan, den egna stadsdelen eller det egna fotbollslaget. Kärnan i ideologin är just våldet.  Mål och medel flyter ihop.

Påståendet att fascism och nationalism är obönhörligt förenade trumpetas ut från många håll. Det kommer från personer, varav en del uppbär akademiska titlar, som alla är agendastyrda och försöker bevisa påståendet genom att hänvisa till varandra.

Den som kräver stöd för ett annat synsätt från en auktoritet kan lämpligen luta sig mot nestorn inom den internationella ickevåldsforskningen, den amerikanska professorn i statskunskap Gene Sharp. Han har i ett samtal med den norske filosofen Arne Naess, som denne publicerat, retoriskt uttryckt följande: ”Om man tar bort våldet ur fascismen -vad återstår då av den?”

Nationalismen tycks vara vår tids starkaste politiska kraft. Det är klart att dagens flodvåg av nationalism kan bli farlig, i synnerhet som våldets attraktionskraft ofta underskattas. För att kunna styra den flodvågen till mer fredliga och ofarliga fåror måste man förstå att nationalism kommer i olika skepnader och visa respekt för det.

Att bara ryggmärgsmässigt fördöma alla former av nationalism, innebär att man motståndslöst låter flodvågen kidnappas av partier vars möjlighet att hand om denna kraft på goda grunder kan ifrågasättas. Det är ett farligt vågspel!

Allan Stutzinsky

Göteborg

Dela med andra
redaktionen
redaktionen