Ledare: Politiska vildar är ett problem, men vad är alternativet?

Jamal El-Haj har till slut fått lämna Socialdemokraterna och blir politisk vilde i riksdagen. Trots att han har uppmanats av partiet att lämna sin plats, vill han sitta kvar. De flesta partier har någon gång dragits med vildar, så även Liberalerna. Det kan finnas olika skäl till att bli vilde, men att inte gå miste om den ekonomiska ersättningen är nog ett motiv för många.

Det är det ekonomiska motivet som sticker i ögonen på folk. X (före detta Twitter) har varit fullt med trådar om hur illa det är att man väljer att sitta kvar i riksdagen och lyfta pengar, när man inte längre har sitt parti bakom sig. I det fall det verkligen är utstuderat för att enbart lyfta pengar, känns det svårsmält för de flesta.

Lösningen skulle kunna vara att inte ge folkvalda den här möjligheten. Om man inte längre har sitt parti bakom sig, bör man lämna sin plats, eventuellt med undantag för om man blivit personkryssad. Den frågan man måste ställa sig är vilka konsekvenser ett sådant förfarande skulle kunna få. Vi skulle visserligen bli av med de relativt få personer som väljer att lyfta pengar utan att utföra något egentligt arbete, men vi skulle också kunna få se fler uteslutningar ur partier.

De flesta anser att personer som vågar gå emot strömmen och stå upp för vad det tycker är en bra sak. Det är bra att vi har politiker som inte alltid rättar in sig i leden, utan som ibland verkligen står upp för vad de tycker – även om det innebär att gå emot partilinjen. Partipiskan kommer naturligtvis att vina ännu hårdare om det blir lättare att göra sig av med folkvalda.

Att en riksdagsledamot väljs in på ett personligt mandat är kanske inte så tydligt eftersom det är relativt höga trösklar och det är få som faktiskt kryssar sig in, än färre som kryssar sig förbi och tar sig in från en lägre plats på listan. Men likväl är de personer som kommer in personligt invalda. Väljarna har gett partierna förtroende att själva välja ut sina kandidater.

Systemet kan mycket väl kritiseras och Liberalerna har länge varit för mer utpräglat personval, men det är också viktigt att väljarna kan få möjlighet lämna över personvalet till det parti man valt att lägga sin röst på. För att väljarna ska vilja göra det är det viktigt att partierna tar sina interna val av listor på allvar och inte gör vem som helst valbar på sina partivalsedlar.

Det finns all anledning till att vara självkritisk för Socialdemokraterna, men även för andra partier. Såklart är det inte alltid lätt att förutse vad som kommer att hända vid alla eventuella situationer, men en bättre bakgrundskoll kan ibland vara nödvändigt. För väljarnas skull bör varje kandidat väljas ut med omsorg och lämplighet bör gå före vilka andra populistiska skäl man än vill åberopa.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen