Ledare: Sämre vård för patienter med ätstörning väntar i Stockholm

Det nya vänsterstyret i Stockholm, som även inkluderar det före detta stortstadsliberala Centerpartiet, har bestämt sig för att göra sig av med så mycket privat vård som möjligt. Detta får enorma konsekvenser för patienter i hela regionen. Förra veckan handlade NU:s ledare om abortvården som minskas med 40 procent i region Stockholm och idag handlar det om ätstörningsvård.

I DN kan man läsa en artikel av mamman Tina Furevik som kontaktade vården när hon förstod att hennes dotter hade drabbats av en ätstörning. Det var lång kö och det var inte förrän hon kontaktade den privata vårdgivaren Mandometerkliniken, som de fick hjälp. Det är Mandometerkliniken som nu ska tas över av Region Stockholm och det finns en enorm oro om vad som händer med patienterna där efter den 1 november när kontraktet går ut.

Mandometerkliniken har idag 41 slutenvårdplatser och 150 dagvårdplatser och Liberalerna och regionfullmäktigeledamoten Jesper Svensson har varit ute och kritiserat beslutet att säga upp avtalet. Oron kring vad som kommer att hända med alla platserna är för stor och för osäker, menar de. I dagsläget finns det inom Region Stockholm 20 slutenvårdsplatser och dessa måste alltså bli 60 för att väga upp för de man förlorar när Mandometerkliniken försvinner. Att få fram 40 extra platser görs inte i en handvändning.

Anorexi och andra ätstörningsdiagnoser togs länge inte på fullt allvar förrän det nästan var för sent. Att unga flickor underkastar sig farliga dieter och skaffar sig förebilder som i praktiken svälter sig är inte bara nycker, det är sedan länge en accepterad sjukdom. Att personer med ätstörningar får vård är av yttersta vikt då svält kan innebära långvariga men och i värsta fall döden. Därför är det mycket dumt att man utsätter dessa patienter för risk att inte ha någon stans att ta vägen efter den 1 november.

Det är sannerligen hårresande att Centerpartiet, som säger sig stå på småföretagens sida och som är stora anhängare av valfrihet, är med och beslutar om något sådant här som kommer att innebära att ett företag förlorar en betydande del av sin verksamhet och som kommer att minska valfriheten för dem som behöver vård.

Vårdval Stockholm var någonting bra och någonting som gjorde vården mer effektiv. Nu nedmonteras den med socialistiska förtecken. Att Socialdemokraterna skulle göra något sådant är fullt försåtligt och går i linje med deras ideologi. Att Centerpartiet väljer att styra med en sådan politik är häpnadsväckande och inte minst beklagligt.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen