Satsa inte mer pengar på det vi redan gör bra

För att kunna fånga upp elever som riskerar att högerradikaliseras behöver samhället tänka nytt. Det var budskapet när representanter från utbildningsdepartementet, däribland utbildningsminister Mats Persson (L) och skolminister Lotta Edholm (L), nyligen träffade experter från bland annat Segerstedtinstitutet och Göteborgs universitet.

Nyligen attackerades ett politiskt möte i Stockholm av maskerade personer som har antagits vara högerextremister. Det var en allvarlig händelse men inte en isolerad företeelse. På många håll i landet är det tydligt att högerextremismen lockar nya anhängare, inte minst i skolor.

Bilden är dock inte homogen. Det skiljer sig mellan kommuner och mellan olika bostadsområden och olika skolor. Christer Matsson, som är föreståndare för Segerstedtinstitutet, berättade för Dagens Nyheter att den våldsbejakande högerextremismen har blivit mer decentraliserad efter att Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har imploderat.

En fråga som väcktes vid mötet var att lärare och annan skolpersonal behöver utbildas mer för att möta elever som lockats in i eller är på väg in i den högerextrema miljön.

Med från utbildningsdepartementet var bland andra Marcus Nilsen, politiskt sakkunnig hos Mats Persson.

– Sverige är känt för att stå för starka demokratiska värden men skrapar man på ytan så hittar man områden med demokratiskt utanförskap och demokratiska luckor, sa han till NU efteråt.

De kan finnas i bruksmiljöer, i vissa förorter med utan demokratisk grundsyn.

– Skolan är extremt bra på att odla demokrati som redan är förkultiverad men har du föräldrar med högerextrema åsikter och med misstro till staten och media, så fungerar inte de vanliga verktygen, säger Marcus Nilsen.

Det forskarna lyfte fram vid mötet var att Sverige återkommande gjort ett antal demokratilyft som kavlas ut över alla skolor och kommuner. Det behövs inte, det är bättre att hjälpa skolor och orter som vi känner till att de har problem och i stället ger dem de verktyg som behövs.

– Det skiljer sig mot vad vi gjort tidigare, säger Marcus Nilsen.

En annan fråga som togs upp vid mötet gäller den högerextremism som finns på nätet. De ligger långt från skolans område men det gäller ändå att försöka fånga upp dem i skolan. Det är svårt men även här handlar det ofta om vissa specifika orter.

Skolminister Lotta Edholm konstaterade att om man ska satsa mer pengar så måste vi lära oss mer om hur vi ska rikta medlen så att vi inte lägger mer pengar på det vi redan gör bra, utan på det vi är sämre på.

Jan Fröman

Dela med andra
redaktionen
redaktionen