Liberalerna topp tre bland svenska partier med miljöambitioner i EU

Inför Europavalet 9 juni har Naturskyddsföreningen tagit pulsen på de svenska partier som idag sitter i EU-parlamentet. Genom att be dem ta ställning till 20 miljöpolitiska förslag har Naturskyddsföreningen därefter rangordnat partierna. Tre partier sticker ut, skriver tidningen Sveriges Natur, och det är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna. Möjligen skulle man kunna påpeka att även Sverigedemokraterna sticker ut, men i så fall åt andra hållet.

Miljöpartiet ställer sig bakom alla 20 förslagen från Naturskyddsföreningen, Vänsterpartiet 19 och Liberalerna 17. Sverigedemokraterna ställer sig bakom ett av förslagen.

Ungefär samma resultat fick Sveriges Natur när motsvarande undersökning gjordes inför riksdagsvalet 2022.

Naturskyddsföreningen har tidigare presenterat en rapport där man granskat inte bara vad partierna vill göra utan även vad de har gjort och hur de har levt upp till sina löften under den gångna mandatperioden. Även här toppar Miljöpartiet följt av Vänsterpariet men i den rapporten kommer Socialdemokraterna före Liberalerna.

Men inför den kommande mandatperioden är ambitionerna på miljöområdet högst hos Liberalerna bland Tidöpartierna. Med 17 positiva svar ligger man långt före Moderaterna med sex, Kristdemokraterna med fem och Sverigedemokraterna med ett positivt svar.

På andra plats på Liberalernas valsedel står Anna Maria Corazza Bildt som tidigare har suttit i EU-parlamentet för Moderaterna. Till Sveriges Natur säger hon att hon redan 2009 försökte driva kampanj för att minska matsvinnet men då blev utskrattad. Nu menar hon att det finns en helt annan syn på många av de frågorna, till exempel hur vi ser på transfetter, bekämpningsmedel och kemikalier.

En annan stor skillnad mot när Anna Maria Corazza Bildt var EU-parlamentariker förra gången är att det nu finns en bättre ramlagstiftning. Den stora utmaningen nu blir att få med sig lantbruket och näringslivet.

En av de frågor som Liberalerna svarade nej på i Naturskyddsföreningens enkät är ambitionen att halvera energianvändningen till 2040. I sin motivering anger partiet att Liberalernas mål inte är att begränsa energianvändningen utan att den fossilfria energiproduktionen ska ske med högt ställda krav för skydd av miljö och natur.

Rapporten och hela enkäten går att ladda ner från www.naturskyddsforeningen.se.

Jan Fröman

Dela med andra
redaktionen
redaktionen