Ledare: Uppskruvad debatt leder sällan till något gott

Den nya omtalade könsbyteslagen har gått igenom. De transpersoner som väntat länge på att få byta juridiskt kön kommer nu att kunna göra det betydligt snabbare. Det ger dem en större rätt att bestämma över sig själva och kunna välja att vara dem de är. NU har skrivit tidigare om att lagen är viktig för den lilla utsatta grupp som det här gäller.

Det finns mycket kritik och oro kring lagen, även inom Liberalerna som i mångt och mycket varit ett parti som ofta legat i framkant när det kommer till hbtqi-rättigheter. Det är för det mesta inte någon obefogad kritik och mycket av debatten har skötts sakligt och snyggt. Dock har en del av debatten inte varit lika saklig. Brösttoner har hörts från alla håll och dem som lidit mest av det är såklart transpersonerna.

När debattläget skruvas upp försvinner inte sällan nyanserna. Båda sidor är ansvariga för att hålla debatten saklig och för att den inte trappas upp. Nu är det så att de flesta inte hänger på Twitter/X och lyssnar inte heller på konservativa Sverigedemokrater som debatterar i riksdagen, så de flesta har kanske ändå inte nåtts av den mörkare delen av debatten. För oss som har det, har det varit sorgligt att se många med rimliga argument mot lagen debattera så hårt att de sakta men säkert radikaliseras.

Det är känsliga frågor när man pratar om människors rätt att själv bestämma kön eftersom det finns andra intressen som står emot. Detta måste såklart få diskuteras. De allra flesta har gjort det på ett respektfullt sätt, men för varje okritiskt delad artikel som inte stämmer, blir livet svårare för transpersoner. De är utsatta som det är och många skräckexempel från andra länder, som visat sig inte stämma, blir ytterligare en börda.

Det måste ändå konstateras att det har blivit bättre. 1994 röstades partnerskapslagen igenom. Det var ett första steg till de rättigheter som vi har idag. Det var en lång och utdragen debatt som kulminerade med obscena gester i kammaren signerade John Bouvin från Ny Demokrati. Så illa blev det inte den här gången. Det har hänt saker på 30 år.

Nu har lagen gått igenom och förhoppningsvis lugnar sig diskussionerna så transpersoner får slippa att vara föremål för debatt varje dag. Nu kan de också äntligen få bestämma vilket namn och kön det ska stå i passet, utan att vänta i flera år.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen