Ledarkrönika: Liberalerna, tappa inte visionen om en värld präglad av internationalism!

Vi liberaler tror på den frihetliga liberala ideologin och på en värld där alla – verkligen alla – oavsett religion, kön, ålder, klass eller sexuell läggning, ska kunna leva tillsammans. Vi är globalister och internationalister och den kompassen borde vi slå vakt om. Den behövs i dessa mörka tider. Identitetspolitik är sällan bra, särskilt inte för en liberal. Ändå faller jag ner i gropen och börjar tänka lite identitetspolitiskt allteftersom islam och muslimer generaliseras på det sätt som råder idag. Samhällsdebatten är infekterad och behöver nyanseras. Majoriteten av personer med muslimsk bakgrund är inte troende utan är så kallade ”kulturella” muslimer. De är födda i en muslimsk kontext, men är inte praktiserande. Den gruppen klumpas i debatten ihop med alla extremister som dyker upp här och där. Vi ”kulturella muslimer” behöver ta mer plats i debatten och argumentera utifrån den liberala visionen.  

Majoriteten av ”oss muslimer” som bor i Sverige vill leva i ett samhälle som bygger på demokratiska värderingar. Vi vill ha en framtid där våra barn växer upp som en del av det samhälle de lever i. Vi vill undvika att de för alltid betraktas som potentiella självmordsbombare, kvinnoförtryckare eller bakåtstävare. Vi och våra barn vill bidra till utvecklingen av det samhälle vi lever i och av sådana värderingar som det bygger på, det vill säga sådant som demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Många debattörer har under senare tid haft synpunkter på hur ”vi muslimer” ska integreras i det svenska samhället. En del ser mörkt på framtiden och ser ingen annan lösning än total assimilering eller deportering, medan andra förespråkar dialog med utgångspunkt i att slå vakt om det demokratiska samhället med allt vad det innebär. Ytterligare andra ställer sig på muslimernas sida och kritiserar alla som kritiserar islam – något jag tycker är en björntjänst. Islam måste naturligtvis kunna granskas och ifrågasättas.

Att bekämpa extremister och terrorister är i sin rätt, oavsett vilken ideologisk eller religiös grund de står på. Men att schablonisera och dra alla muslimer över en kam leder ingenstans, snarare skapar det mer konflikter. Ändå sker detta nu, även i olika liberala sammanhang, av populistiska skäl. Islam förknippas bland annat med antisemitism, uppvigling till terror, skrämmande kvinnosyn och medeltida lagar. Vi som är kulturella muslimer och som tar avstånd från sådant, har ett ansvar att visa att vi vill verka i en demokrati, för demokrati. Vi måste höras och synas mer än den lilla minoritet som gör islam till något som legitimerar våld och terror!

Men om vi som muslimska liberaler ska kunna övertyga våra vänner och bekanta att tänka liberalt måste vi jobba för en balanserad syn på muslimer.  Liberalerna kan, med sin liberala grundsyn, spela en viktig roll för samförstånd och möjligheter för majoriteten av muslimer att få en bra framtid i Sverige. Samhället måste kunna skilja mellan islam och terrorism. Man måste kunna bekämpa extremism och våld utan att generalisera och schablonisera. Att stundtals frångå våra liberala grundvärderingar, kan knappast gynna liberalismen. Jag hoppas för framtiden att samhället använder kulturella muslimer och tar tillvara våra kunskaper och erfarenheter. Intentionerna – att bekämpa terrorism och slå vakt om demokrati och samexistens – är alla demokratiskt sinnade naturligtvis lika måna om oavsett ursprung.

I en mycket svår tid som världen befinner sig i just nu behövs optimistiska röster och visionära idéer om ett bättre samhälle och fredligare värld. Liberalerna får inte tappa sin vision en värld bortom gränserna och vara det parti i Sverige som slår vakt om internationalismen. Det är få röster idag som pratar om det. Liberalerna har en stor roll att spela i kommande årtionde.    

Mohamad Hassan
Tidigare kommunalråd i Uppsala

Dela med andra
redaktionen
redaktionen