Regeringen spår längre lågkonjunktur

Den glada nyheten är att inflationen fallit så mycket som den gjort, men arbetsmarknaden fortsätter att förändras och regeringen spår nu att lågkonjunkturen kommer att fortsätta in på 2025.

– Läget i svensk ekonomi är fortsatt svårt med en svag tillväxt och en låg efterfrågan på arbetskraft. Med en fallande inflation ökar regeringens handlingsutrymme, men det är fortfarande viktigt att ha beredskap för att inflationen kan öka igen, sa finansminister Elisabeth Svantesson vid en pressträff på onsdagen 20 mars.

Den prognos regeringen nu gör kommer att vara styrande för hur regeringens vårproposition utformas och vilka utsikter som blir styrande i arbetet med nästa års statsbudget.

Som det ser ut nu är läget lite osäkert, både beroede på hur prisutvecklingen blir i Sverige framöver. Inflationen kan skjuta fart igen, om motåtgärderna trappas ned för fort, samtidigt som de höga bolåneräntorna utgör en belastning för hushållen, vilket förstås bidrar till de negativa förväntningarna.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen