Ledarkrönika: Vi behöver lägerelden

Nu är under förvandling. Det har vi under hösten flaggat för och det kommer vi att återkomma till igen och igen. Det är också därför som vi just nu genomför en läsarundersökning och har du inte svarat på den, så kan du passa på att göra det.

Det nummer som du just nu läser är ett helt digitalt nummer, det vill säga du kommer inte att få tidningen i papper i din brevlåda. Det är en del i den digitalisering som vi gör som kommer att öppna för många nya möjligheter för tidningen.

Den före detta moderata toppolitikern Sofia Arkelsten skrev på X/ Twitter i veckan att hon saknade Twitter ”som i tider av kris och förfärliga händelser var informationskälla och lägereld”. Just lägerelden är något som ofta behövs, särskilt när man diskuterar politik. Att under mysiga former kunna stöta och blöta sina argument är viktigt, både för en själv och för debattklimatet i samhället.

Nyligen fyllde NU 40 år och sedan starten i september 1983 har tidningen kommit ut varje torsdag i tryckt form. På sätt och vis har vi fungerat som en sådan lägereld, men i takt med att samhället förändras så behöver NU också göra det. De förändringar vi nu gör är i samma anda som den startades en gång i tiden, men det blir bara i annan form. Vi kommer att fortsätta att skriva nyheter ur ett liberalt perspektiv och komma med analyser och reflektioner av aktuella frågor och fenomen.

Som läget är nu är det svårt att debattera när tidningen kommer ut en gång i veckan, men genom att erbjuda en digital plattform för debatt skulle vi kunna få snabbare replikskiften och ett respektfullt forum för liberal idédebatt. I en modern tid trodde vi att vi kunde föra över debatten till andra forum, såsom Facebook och Twitter. Nu har det blivit alltmer destruktivt och vi hoppas kunna erbjuda ett mellanting mellan det snabba och korta och det långsamma och reflekterande. En sådan plattform har efterfrågats inom Liberalerna och vi vill kunna erbjuda er en sådan.

Vi har smygstartat lite genom att publicera en debattartikel från tidningen i förväg på nätet. Det öppna brevet till valberedningen av Åsa Nilsson Söderström gick att läsa redan i måndags på NU:s webb. Vi postade även en nyhet om provvalet förra veckan som en unik nyhet för webben. Vi vet inte i nuläget exakt hur det kommer allt kommer att se ut, men vi hoppas att ni hänger med när vi experimenterar under hösten.

Genom att få en levande sajt, som komplement till den tryckta tidningen, kan vi bli snabbare på att få ut både nyheter och debatt. Vi kan bli den lägereld som ni läsare kan samlas kring.

Hanna Lager
Chefredaktör Tidningen NU

Dela med andra
redaktionen
redaktionen