Liberala kvinnor: Ta nästa steg om föräldraförsäkringen, FP

– 2015 är den liberala feminismens tid att sätta avtryck i samhällsutvecklingen, sade Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i sitt tal på förbundets landsmöte i helgen. Ett landsmöte där det blev het debatt om kvotering till bolagsstyrelser och surrogatmödraskap och där förbundet tryckte på för att Folkpartiet ska gå längre när det gäller föräldraförsäkringen.

Det är den liberala feminismens tid att sätta avtryck – utifrån den feministiska regeringens inte alltid feministiska politik och utifrån att det finns partier i riksdagen som vill inskränka aborträtten, menade Gulan Avci i sitt tal. Hon pekade också på hur kvinnors större uttag av föräldradagar och fler vab-dagar leder till lägre lön, sämre karriärutveckling och sämre pensioner och att det därför är nödvändigt med fler steg mot en modernare föräldraförsäkring.

– Folkpartiet har sagt ja till en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, men det var för två år sedan, det är ”old news”. Menar vi allvar med att vi vill ha jämställdhet bör vi ta nästa steg och kräva tredelad föräldraförsäkring. Något annat är varken progressivt, modernt eller utvecklande, sade Gulan Avci och betonade att Liberala Kvinnor ska se till att den förändringen antas på Folkpartiets landsmöte i höst.

Gulan Avci lyfte också fram att en reform med fler karriärtjänster i kvinnodominerade yrken behöver prioriteras framför Folkpartiets krav på avskaffad värnskatt – att kvinnor trots att de utbildar sig inte får de höga löner männen får och att karriärtjänster ska göra att kvinnors flit syns i lönekuvertet. Hon tog också upp att möjligheten till dispenser för tvångsäktenskap och barnäktenskap nu är helt borttagna i Sverige, men att det fortfarande är möjligt att ingå sådana äktenskap utomlands.

– Det kan aldrig vara försvarbart att svensk lag erkänner tvångsäktenskap som har ingåtts utomlands eller som ingåtts med barn. Svensk lag måste vara lika för alla dess medborgare oavsett var man har sitt ursprung, sade hon och fick applåder.

Liberala kvinnor antog en helt ny politisk plattform. En av punkterna i den handlar om att det ska vara minst 40 procent av vardera könet i kommunala och statliga bolags styrelser.

– Vi ska göra rent framför egen dörr först innan vi ger oss på näringslivet, säger Gulan Avci.

Men en motion yrkade att LK också ska kräva kvotering till börsbolagens styrelser. Efter en lång och het debatt avslogs motionen, men förbundet beslutade om en annan åtgärd – att kräva jämn könsfördelning i börsbolagens valberedningar.

– Idag är valberedningarna inte professionella. Om fler kvinnor kom in i valberedningarna skulle fler kvinnor väljas, för det är inte brist på kompetenta kvinnor, säger Gulan Avci.

Charlotta Schenholm, ordförande för LK Stockholms län, var förstanamn bakom motionen om kvotering också till börsbolagens styrelser och hon är bekymrad.

– Kvinnor dominerar på många utbildningar men ändå når de inte toppen – som styrelserna är. Andelen kvinnor går fram när det finns ett lagstiftningshot och det gäller att hålla trycket uppe även om ingen egentligen önskar sig lagstiftning, säger hon.

Charlotta Schenholm har också motionerat till Folkpartiets landsmöte om kvotering till börsbolagens styrelser och hon tror att det här är ett ställningstagande som partiet kommer att ta till slut.

– Anders Borg och Carl Bildt tycker det, då är det märkligt om vi inte tycker det, säger hon.

I en annan motion föreslogs att Liberala Kvinnor ska säga nej till alla former av surrogatmödraskap, att en kvinna bär och föder ett barn som hon inte är biologisk förälder till.

Men styrelsen föreslog landsmötet att avslå motionen.

– Det är ingen tvekan om att LK är emot kommersiellt surrogatmödraskap som gör kvinnor rättslösa och att fattiga kvinnor utnyttjas. Däremot tar vi ställning för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp. Om man får ge bort en njure är det underligt att inte få välja att med sin kropp hjälpa ett par att få barn, sade Lina Nordquist som talade för styrelsen.

I debatten lyfte de som ville se ett förbud mot alla former av surrogatmödraskap fram de öppna frågor som finns, som vad som händer om någon part till exempel ångrar sig och även att det kan vara en svår gränsdragning vad som är kommersiellt och vad som är altruistiskt eftersom någon ersättning rimligen måste ges.

De som debatterade mot ett förbud undrade varför politiker ska lägga sig i om någon till exempel vill hjälpa sin syster och de framhöll också att frågor och tveksamheter går att utreda och reglera – liksom man idag reglerar till exempel äggdonation.

En viktig ingrediens i debatten blev att det nu pågår en utredning om surrogatmödraskap i Sverige och det blev till slut övervikt bland ombuden för att invänta den utredningen innan man tar ställning.

Den nya politiska plattformen innehåller nu också ett avsnitt om integration.

– Det är en mycket viktig fråga som även berör vårt förbund, framförallt då nyanlända kvinnor är de stora förlorarna i misslyckade integrationssatsningar, sade ordförande Gulan Avci.

Frågan om att byta namn på Liberala Kvinnor till Liberala Feminister togs också upp i en motion. Motiveringen är att visa att det här är frågor som inte bara berör kvinnor.

– Vi i styrelsen vill anse motionen besvarad. Det är ett viktigt steg, men vi vill ha en grundligare utredning och höra vad distrikten tycker och vad det här skulle kosta. Men arbetet med att utreda det börjar direkt efter landsmötet, sade Liberala Kvinnors vice ordförande Maria Nilsson.

Hon höll också tal om feministisk utrikespolitik inför landsmötet.

– Liberal feminism får aldrig begränsas till de jämställdhetsutmaningar som Sverige står inför. Och är det något kvinnor inte behöver mer av så är det vackra ord utan orden måste följas av handling – oavsett om det handlar om att sända fler än 35 militära rådgivare till Irak eller om att markera mot EU-länder som fortfarande förbjuder fri abort, sade hon.

text och foto: Karin Thorsell

Dela med andra
redaktionen
redaktionen