Liberalerna vill förbjuda att partistöd finansierar trollfabriker

Expressens debattsida skriver nu Liberalernas partiledare Johan Pehrson och Eva Edwardsson, partiets representant i utredningen om “Förstärkt insyn och transparens i finansieringen av politiska partier”, att Liberalerna vill göra det olagligt att använda offentligt partistöd till att sprida reklam eller andra budskap anonymt.

– Partier ska få göra politisk reklam, sprida budskap på sociala plattformar med hjälp av satir eller humor – men det måste vara tydligt att ett parti står bakom budskapet, skriver Pehrson och Edwardsson i artikeln.  

Det var för ett år sedan, i juni 2023, som regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté som bland annat skulle göra en översyn av transparensen vad gäller politiska partiers kontakter med lobbyister och även se över om förbudet mot att ta emot anonyma bidrag kunde skärpas. Nu vill Liberalerna utnyttja utredningens mandat att ta upp “näraliggande frågor” till att även belysa anonyma budskap. Detta sätter press inte minst på partier som kritiserat SD:s så kallade trollfabrik, att göra syn för sägen.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen