Brandberg diskuterar bättre skydd för hotade personer

Ett första steg för personer som lever med någon slags hotbild mot sig, är ofta att få skyddade personuppgifter. Det är ett viktigt steg i skyddet, att personens boende med mera inte är en offentlig uppgift. Dessvärre har det skett en rad misstag när myndigheter råkat röja skyddade personuppgifter. Nu ska det bli ändring på det, ska jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) se till.

På måndagen 20:e maj bjöd hon in flera myndigheter för att diskutera trygg och säker hantering av skyddade personuppgifter, så att dylika misstag ska kunna undvika.

– Regeringen arbetar på bred front för att stärka och förbättra skyddet av de som är utsatta för våld eller andra kränkningar. En viktig del i det arbetet är att följa upp och stärka myndigheters arbete med att säkert hantera skyddade personuppgifter, sa Paulina Brandberg.

Till mötet är tolv myndigheter inbjudna, skriver regeringen.se: Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försäkringskassan, Integritetsskyddsmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens Servicecenter och Åklagarmyndigheten.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen