LUF: Vi bryr oss, så vi ställer krav på Liberalerna

Vi har valt Nyamko Sabuni till ny partiledare för Liberalerna. Vi i Liberala ungdomsförbundet vill rikta ett varmt grattis och önska dig lycka till.
Partiledarskapet för Sveriges liberala parti är ett av de finaste och viktigaste förtroendeuppdrag som finns. Du har under den här processen visat att du har en genuin ambition att inkludera, förändra och vässa Liberalerna och vi tror att du också har förmågan att kunna göra just det. Vi, Liberalernas ungdomsförbund, utgör 3 000 skarpa liberaler som är beredda att kavla upp ärmarna och kämpa ihop med dig och er i den nya ledningen.
Hittills har vårt bidrag till Liberalernas valkampanjer varit garanten för att Liberalerna fått mandat både i riksdagen och Europaparlamentet.

Det här stödet kommer fortsätta, men vår roll är också att driva Liberalerna framåt. Att ställa krav är som bekant att bry sig. Vi bryr oss om Liberalerna, därför ställer vi också krav.
1. Liberalerna ska bli Sveriges ledande klimatparti. Att rädda klimatet, kraftigt reducera utsläppen, till och med rulla tillbaka bandet och minska den koldioxid som redan släppts ut måste vara en självklarhet för ett modernt liberalt parti.
Det finns inget större hot mot människors frihet än de kriser och katastrofer som följer i klimatförändringarnas fotspår.
Utspelet under Almedalsveckan om elektrifiering var bra men L måste vara både djärvare och spetsigare. Vissa förslag kommer att vara tuffa att genomföra men helt nödvändiga om vi ska klara klimatkrisen.

2. Liberalerna ska alltid stå på den enskildes sida. Oavsett om den enskildes frihet begränsas av strukturer eller staten måste L verka för att pressa ner Sveriges extremt höga skattetryck. Den byråkrati och regelbörda som förhindrar entreprenörskap, stänger ute arbetskraftsinvandring och gör livet surt för oss medborgare måste minskas kraftigt. Liberalerna ska våga kritisera Sveriges alltför kvävande och svällande stat. Det är både rätt och avgörande för det välstånd som behövs för våra välfärdsambitioner.

3. Liberalerna ska vara ett idéparti, inte slava för särintressen. Alltför många partier och politiker hittar på politik för att tillgodose olika särintressen. Det kan handla om bidrag, stöd, särregleringar eller nedsatt moms på olika tjänster.
Den typen av politik skadar långsiktigt de välståndsskapande krafterna men framför allt är det fel: staten ska vara neutral gentemot människors frivilliga livsval, livsstil och grupptillhörighet. Liberalerna ska föra konsekvent liberal och rättvis politik, inte syssla med särintresse-bingo.
Den hederligheten skiljer ut oss från andra, inte minst från konkurrenterna i Centerpartiet.

4. Liberalerna ska inte vara ett nationalistiskt eller inskränkt parti. Det ska alltid vara liberalers uppgift att stå upp för människors fri- och rättigheter var de än befinner sig i världen.
Det innebär att Sverige måste stå för en betydande närvaro i fredsbevarande insatser. Det innebär också att Liberalerna ska verka för att människor som flyr från krig och förtryck ska få en fristad här och att vi ska ha en optimistisk syn på den mångfald det för med sig.
Vårt projekt får inte utgå från konstruktioner som nationen, istället ska vi stärka samhällets minsta byggsten: individen.

5. Liberaler ska alltid bekämpa maktkoncentrationer. Också i våra egna led. När det gäller partiets interna kultur har tiden sprungit förbi oss.
Nya aktiva medlemmar ställer krav på en mer modern, inkluderande och icke-hierarkiskt partikultur. Gammaldags symboler som honnörsbord eller annan specialbehandling är inte längre okej. Interna processer där information inte delas fritt och transparent måste upphöra.
Myglande där maktmedel och processen i sig används snarare än genomarbetade argument är inte längre gångbara. Liberalerna måste moderniseras, inte bara politiskt utan också i sin kultur.

Nyamko Sabuni, vi i Liberala ungdomsförbundet är redo att sluta upp bakom dig. Tillsammans ser vi fram emot att ta strid sida vid sida mot både statens förtryck och socioekonomiska orättvisor. Du gav under ditt almedalstal positiva signaler i flera av dessa krav, fortsätt så.
Nu behöver vi ena partiet. Det gör vi tillsammans. Grattis!

Joar Forssell
Joar Forssell är riksdagsledamot (L) och förbundsordförande för Liberala Ungdomsförbundet, LUF.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen