Sabuni vill bygga ett lag för hela landet

Vi träffas dagen efter landsmötet. Det är lördag, riksdags­korridorerna är tomma och Nyamko Sabuni har precis på­börjat inflyttningen i den tidigare partiledarens rum. Sedan hon blev vald för snart 24 timmar sedan har intervjuerna avlöst varandra. Och nu är det NU:s tur, ­tidningen där hon ­aviserade sin kandidatur för snart tre månader sedan.

Tiden innan Nyamko Sabuni valdes av landsmötets ombud föregicks av intensiva, och periodvis hårda diskussioner. Nu vill hon tona ned striderna, och menar att det finns intressen utanför partiets om vill befästa bilden av falanger, klyftor och bråk.
– Jag ska inte bidra till att förstärka den känslan eller de klyftor som anses finnas. Samtidigt inser jag att det finns medlemmar som känner av den här klyftan.
Därför blir det också viktigt att resa runt och prata med medlemmar och företrädare för Liberalerna menar hon.
– Lyssna in vad de har för problem och önskemål – de ska känna att de har möjlighet att påverka arbetet framåt när vi utvecklar politiken. Och de ska känna sig starka i de politiska budskapen, för att också vara ambassadörer framåt.

Hon ser att Liberalerna är ett litet parti med stora problem och små resurser och hon är mån om att det lag som byggs upp kan företräda Liberalerna och Liberalernas politik i hela landet.
– Och när vi bygger detta lag önskar jag verkligen att vi tänker: vem är bäst person för uppgiften? Och att ingen väntar sig att jag tänker falanger och kompenserar för olika konflikter som anses finnas. Vi måste börja tänka kring hur drar vi nytta av allt engagemang och all kunskap som finns i vårt parti, hur attraherar vi fler som brinner för liberala reformer – det är bara så vi kan vinna framgång 2022.

Det finns de som uttryckt oro för de är rädda att L nu kommer gå åt höger och närma sig SD. Vad säger du till dem?
– Vi ska sätta liberala lösningar på samhällsproblemen i centrum för politiken, sen får andra partier förhålla sig till det – inte tvärtom. Medlemmarna har hört mig berätta under den här processen vad jag vill, vad jag står för. Jag kom tillbaka till politiken för att jag ser att Sverige står inför stora utmaningar, som jag inte riktigt upplever att politiken ger svar på. Och framför allt upplever jag att Liberalerna har en hel del svar som vi inte lyckats kommunicera ut. Jag skulle vilja att vi utvecklar dessa svar ytterligare och verkligen ger svar på de frågor som väljarna ställer.
– Och jag kommer inte utforma ­politiken själv. Vi är liberaler och vi har olika uppfattningar. Vi måste diskutera de stora samhällsfrågorna och tillsammans komma fram till svaren. Andra får bedöma hur höger eller vänster våra liberala lösningar är. Jag kommer bara eftersträva att vi formulerar lösningar på de stora problemen.

Du har varit tydlig med att du ser L som ett borgerligt parti – varför?
– Inom borgerligheten finns viktiga ekonomisk-politiska perspektiv som man inte alltid finner inom socialdemokratin. Att välstånd skapas i näringslivet och att vi måste ge näringslivet goda villkor för att man ska vilja starta företag och för att företag ska växa, för att de ska vara konkurrenskraftiga – och för att vi ska få medel för att finansiera välfärden.
– Och min liberala tolkning är just att om vi inte kan se till att företagen och företagaren får goda villkor, kommer vi inte kunna finansiera allt det som är viktiga hjärtefrågor för liberaler.
– Jag har ingenting emot att samarbeta med socialdemokrater så länge de är beredda att genomföra liberala reformer. Det är ett viktigt budskap att vi måste få tid att genomföra 73-punktsprogrammet enligt avtalet vi har ingått, och sedan återkomma när vi utvärderat avtalet. Om Socialdemokraterna levererat bra och kan tänka sig fortsätta på den inslagna vägen med fler liberala reformer – låt oss då diskutera möjligheten.
– Men å andra sidan: 2018 var vi alla överens om att vi ville reagera med alliansen. Så låt oss också se – var befinner sig forna Allianspartier? Jag tror inte någon har svar just nu, och det är synd om vi ska tillskriva varandra uppfattningar. Vi ska resonera oss fram till ett svar på det 2022.
Under partiledarvalsturnén, och även under sina resor innan den startade, har hon träffat många av Liberalernas medlemmar och företrädare.
– Många kloka människor. Jag har blivit varmt mottagen och kommit att förstå att vi har utmaningar runt om i landet som vi stockholmare inte alltid kan ha en fullständig bild av. Fler måste inkluderas i arbetet. De som faktiskt lever med utmaningarna måste vara med och utforma lösningarna.

Hur ska det gå till?
– Det kommer inte vara lätt, men jag vet att Maria Arnholm redan påbörjat den demokratiseringsprocessen i partiet. Många vittnar om att det har varit bra. Vi ska se till att förstärka det. Fler behöver inkluderas – det budskapet har gått fram.

I ditt tal talade du om staten som en ­storasyster – varför?
– För att jag själv är en storasyster, ler ­Nyamko Sabuni och fortsätter:
– Jag valde liberalismen för att den ställer individen i centrum, den har inga särintressen – det är det som är styrkan i den. Men jag valde också liberalismen för att den skapar möjligheter till frihet för oss som individer. När vi har fått de här möjligheterna till utbildning, arbete, bostad, hälsa – då säger liberalismen: Bra, nu är du självständig, jag ska lägga mig i ditt liv så lite som möjligt. Samtidigt inser liberalismen att det finns människor vars frihet är begränsad på många sätt. Det kan vara personer med funktionsnedsättning, de som lever i hederstraditioner – olika saker i sam­hället som begränsar vår frihet – och det är där samhället måste bistå.
– Det här dubbelgreppet – att både respektera individens frihet, låta den sköta sitt så länge man håller sig inom lagens ramar, till att inse att det finns människor som inte har den friheten och vi måste göra något åt det – det är liberalismens storhet. Och det är det som jag kallar för storasyster – man ska alltid ha en storasyster att vända sig till, som ska finnas där när man behöver henne. Men när man inte behöver henne ska man bara ha kul med sina vänner, och storasyster ska inte vara där och kontrollera.

Under fredagen utsågs även riksdags­ledamöterna Johan Pehrson till gruppledare, vilket han varit tidigare, och Juno Blom till partisekreterare.
– Gruppledare var inga svårigheter att komma fram till, valet av Johan Pehrson tror jag inte någon ifrågasätter, säger ­Nyamko Sabuni.
Juno Blom är däremot relativt ny i ­partiet och i riksdagen.
– Jag valde Juno Blom på grund av ­hennes förmåga att nå människor, att vara inlyssnande, att ge råd och ta emot råd, att kunna lösa konflikter och hennes glasklara liberala kompass.
Nyamko Sabuni understryker också att Juno Blom är en ledare och organisatör som ­lyckades väl i sitt uppdrag med att leda det nationella arbetet mot hedersvåld och hedersförtryck vid länsstyrelsen i Östergötland.
– Partiets organisation kommer hon lära sig fort. Det viktigaste är den person hon är gentemot oss som medlemmar och vilken styrka och tillit hon kan ingjuta i oss.

Vilka frågor är viktiga för Liberalerna att profilera sig på?
– Jag tror många väljare har frågor kring miljö- och klimat, vad har vi för lösningar? Liberalerna är ett bildningsparti som tror på forskning, innovation och tekniska lösningar. Det måste vi bygga vidare på. Efter mina sex år i näringslivet på ett teknikkonsultbolag ser jag att det finns lösningar på de här utmaningarna.
– Vi måste lyfta blicken, tänka större och sätta igång processer för att omvandla samhället till det fossilfria. Och då finns utmaningarna trafik och industri – vad gör vi där? Det kommer inte räcka att beskatta bränslet högre eller ha fler trafikavgifter. Folk kommer fortsätta köra bil, för många har inga andra alternativ. Vi behöver tekniska lösningar som omvandlar samhället, som gör att det blir rent. Det är inte bilen som är fienden, det är utsläppen – hur blir vi av med dem på bästa sätt?
– Migration och integration kommer att vara utmaningar för framtiden. Inom 73-punktsprogrammet ska en utredning tillsättas – jag hoppas det blir en bred parlamentarisk överenskommelse så småningom. Den ska vara bra för de som flyr, den ska vara bra för integrationen och den ska vara bra för landet. Det är grundläggande krav för Liberalerna.
Vidare betonar Nyamko Sabuni att företagen behöver fortsatta reformer för att öka konkurrenskraften – för att skapa större resurser till vård och omsorg.
– Inte minst för att vi lever längre, med fler friska år, men vi får ändå fler äldre äldre som behöver omsorg och vård. Då räcker det inte med att sjukvårdspolitiken bara landar i en kömiljard. Vi har en relativt kostsam sjukvård med väldigt kompetent profession. Men varför kommer man inte fram till den? Det är en av flera viktiga frågor för att säkra framtidens välfärd.

Vilken är L:s roll i svensk politik?
– Vi är många som inspireras av liberalismens tillkomst som politisk kraft. Då handlade den i Sverige om försvara den lilla människan mot överheten – kungamakten, kyrkan och religionen. Då ville liberaler stå upp för den lilla människans rätt att äga, rätt att rösta, att uttrycka sig fritt och på olika sätt öka friheten. Vi kanske måste definiera vad är överheten idag och utifrån det förstå vad Liberalernas roll är i svensk politik.
– Det är viktigt att vi i Liberalerna i mindre utsträckning förhåller oss till andra partier, och istället fokuserar på oss själva och samhällsproblemen – vilka är vi och vilka vill vi vara, för väljarna, för medborgarna – så vi blir en relevant politisk kraft i Sverige.

Fia Björklund

Dela med andra
redaktionen
redaktionen