Man kan avstå från regeringsmakten

Måste ett parti vilja sitta i en regering? Det naturliga svaret är ett JA. En regering fattar varje år över 10 000 beslut som inte behöver gå till riksdagen. Enskilda statsråd kan besluta i vissa frågor, ”departementsbeslut”, och regeringen tar egna beslut. De viktigaste är regleringsbreven som innehåller instruktioner till myndigheterna. Regeringen har också utnämningsmakten.

Att sitta i regering innebär att det går att göra verklighet av politiken. Dock under förutsättning att det partiet har ett hyggligt stort väljarstöd. I annat fall ligger man besvärligt till i de interna regeringskompromisserna.

En minoritetsregering måste dessutom ta hänsyn till möjligheterna att få igenom sina förslag i riksdagen. Det blir lätt staplade kompromisser och återhållsamhet med förslag. Det gällde såväl under den senaste Alliansregeringen som nu. Med en suddig profil minskar kraften i opinionsbildningen för de enskilda partier som ingår i en regering.
Sanningen är att långsiktigt politiskt inflytande inte alltid handlar om regeringsmakten. Den nymarxistiska 68-vänstern präglade den svenska debatten under många år och dess eko finns fortfarande. Ändå var de långt från regeringsmakten.

Dagens sverigedemokrater är relativt starka i opinionen och kan agera fritt. Det har tyvärr har bidragit till att de fått betydande inflytande över tänkandet i Sverige.
1981 gjorde Folkpartiet och Centerpartiet upp med Socialdemokraterna om att sänka marginalskatter, ”Den underbara natten”. Moderaterna och Gösta Bohman ogillade uppgörelsen och ville aldrig ha med Socialdemokraterna att göra. Därför lämnade Moderaterna Fälldin-regeringen i protest.

Bohman och Moderaterna belönades av väljarna. De hade visat att deras principer var viktigare än regeringsmakten.

Att avstå från regeringsmakten kan vara ett sätt att tala om att ideologin och åsikterna är det centrala. Att verka som man att lockas till maktens köttgrytor straffas av väljarna. På goda grunder.

Slutsatserna av detta resonemang är att om ett parti ska få långsiktigt inflytande på politiken är det viktigt att ha styrka i opinionsbildningen och skapa ett väljarstöd som ger en bas för inflytande i en regering. Annars kan man avstå från regerandet och skapa långsiktig kraft genom att vara en effektiv och opinionsbildande opposition.

Olle Wästberg

Dela med andra
redaktionen
redaktionen