Vägkarta för nyvalda auktoritära populister

Efter att Ungerns regering hösten 2014 skickade en gryningsräd med poliser på ett gäng enskilda organisationer som fått stöd från Norges EFTA-fond, uppdrogs jag att i Community of Democracies att inleda en dialog med Ungern om respekten för våra gemensamma demokratiska principer. Min rapport kom till slutsatsen att Ungern bröt mot en majoritet av dem och att det fanns en logik bakom. När den nya polska regeringen tillträdde följde den exakt samma mönster för sin politiska omvälvning av Polen.
Att nu nervöst följa nyhetsrapporteringen timme för timme under USA:s nyvalde presidents första veckor har gett känslor av stark igenkänning.

Låt mig skissa elementen till denna vägkarta för auktoritära populistiska rörelsers övertag av makten i en demokrati.
– Ta kontroll över konstitutionsdomstolar och andra juridiska instanser som skyddar grundlagen. Använd lagändringar och politiska utnämningar.
– Ta politisk kontroll över public service-media. Skräm, kritisera och misstänkliggör enskilda journalister och oberoende media. Det skapar en praktisk självcensur.
– Ta politisk kontroll över byråkratin. Genomför omfattande uppsägningar av de professionella oberoende cheferna inom statsapparaten och ersätt dem med politiskt utsedda lojalister utan tidigare erfarenhet som statstjänstemän.
– Gör en rivstart med ett batteri lagar i enlighet med punkterna ovan genom att använda snabbspår som presidentdekret eller parlamentsinitiativ. Dessa kan tryckas igenom på några få dagar och få omedelbar rättsverkan. Snabbspåren kopplar bort de vanliga beredningsinstanserna, oppositionen och lagrådet. Noll debatt, mycket praktiskt.
– Lägg till några publikfriande reformer som saftiga barnbidrag eller stängda gränser, som håller väljarna nöjda och ointresserade av att förlora sin regering för lite fjantig kritik från de intellektuella.
– Nu är det dags för ett nappatag med de enskilda organisationerna. Otäcka typer. Väldigt regeringskritiska, rent subversiva. Lite extra skattekontroller? Några hotfulla tweets? Gryningsräd?
– Fortsätt sedan med att underminera statliga kontrollfunktioner som ombudsmannasystem, mänskliga rättighetsinstitutioner med en blandning av allmänt misstänkliggörande, aggressiv personförföljelse och politisk kontroll. Nu blir det också svårare för media att komma in i parlamentet.
– Gör successivt om staten till ett redskap för en identitetsdefinierad grupp (ras, religion, kön). Ta bort skydd för etniska eller sexuella minoriteter. Påbörja ett krig mot kvinnor genom abortförbud och hemmafrubidrag.
– Använd extremnationalistiska organisationer som tankesmedjor och rekryteringsbas.
– Börja pilla med vallagarna.
– Dra landet ur internationella och regional organisationer, avtal och internationella konventioner, retirera från internationell lag och uppförandekoder. Tala väl om Putin och illa om Soros.
– Ge ekonomiska favörer som kontroll över statliga bolag eller kontrakt till vänner, släkt och allierade. Klientelism, korruption och klanvälde blir lättare när kontrollsystemen sätts ur spel.
– Använd sociala medier och trollfabriker för att sätta regeringens alternativa verklighetsbild. Den starke ledaren framställs gärna som offer för elaka kritiker. Han är förresten väldigt stark, vacker och populär.
– Skriv till sist om historien, genom nya minnesmonument, museer och skolböcker, för att passa den nya nationsberättelsen.

Auktoritära populistiska partier som Sverigedemokraterna, Front National med flera följer vägkartan öppet. Pricka gärna av de 14 punkterna för valfritt land eller parti, bind ihop punkterna och du får en ny syn på vart världen är på väg.

Det är dags att vi organiserar motståndet och förbereder oss på ganska ruggiga tider. Successivt kommer det politiska landskapet att ritas om, och vi alla måste orientera oss efter de nya polerna. Ha tungan rätt i mun och kompassriktningen klar.

Maria Leissner

Dela med andra
redaktionen
redaktionen