Mer koldioxidhandel och snabbare elektrifiering av transporter i klimatutredning

Hur ska de svenska miljömålen anpassas till EU:s klimatstrategi ”Fit for 55”? Ett förslag bland utredningens sammantaget 46 punkter är att Sverige inför ett nationellt system för utsläppshandel, framkom när klimatminister Romina Pourmokhtari tog emot John Hasslers utredning på onsdagen.

– Uppdraget har varit att genomlysa de svenska miljömålen, sa Romina Pourmokhtari när hon inledde presskonferensen.

Hon tillbakavisade att utredningen skulle handla om en nedmontering eller sänkning av ambitionen. Däremot att Sverige behöver anpassa sig efter den gemensamma EU-lagstiftning som nu kommer.

– EU är på banan. EU kan nu få en klimatpolitik med tvingande medel som tar oss till målet, sa utredaren, professor John Hassler.

Hassler är professor i ekonomi vid Stockholms Universitet, där ett av hans forskningsområden handlar om frågor om interaktion mellan klimatförändringar och ekonomisk tillväxt. Han fick uppdraget av regeringen innan sommaren.

John Hassler var tydligt upprörd över ryktesspridningen som kom igång kring utredningens innehåll, framför allt när presskonferensen sköts upp. Samtidigt som det beslutet togs fick han en nyhetsflash som påstod att utredningen skulle föreslå att ”alla svenska klimatmål avskaffas”.

– Jag blev inte ens tillfrågad, sa han tydligt irriterad.  

Han inledde sin presentation av utredningens innehåll med att beskriva något av de principiella problemen med att utreda sådana här frågor, där målet påverkas av många olika faktorer och det finns risk att arbetet misslyckas även om några stater gör vad som förväntas av dem – men andra struntar i det. En del av åtgärderna kan också vara osäkra i sig.

– Ibland är det vettigt att ”vänta och se”, ifall osäkerheten är stor, fortsatte Hassler.

– Så är det inte här, när vi vet att då kommer utsläppen fortsätta och det blir bara värre.

– Men det finns en framkomlig väg här, och det är ”en ordnad omställning till klimatneutralitet”. Det är en försäkring. Och den är förenlig med ekonomisk tillväxt, säger John Hassler.

– Det här sätter ju hårda villkor på utsläppen framöver, tills vi når neutralitet. Det är precis vad Parisavtalet kräver, om alla gjorde sin del.

Hassler gick sedan igenom vad han menade var fördelar med EU:s strategi ”Fit for 55”. Hans analys är att det finns områden där EU:s ”målstruktur” är bättre och tydligare än de nuvarande svenska målen.

Ett av förslagen i utredningen är att införa en nationell handel med utsläppsrätter, för alla sådana utsläpp som ligger vid sidan om dem som hanteras inom EU:s system. Ett annat område han ville ta upp, är att det så kallade ”transportsektormålet” behöver skärpas.

– Där behöver vi vara i framkant, sa han. Men då måste vi ha mål som innebär det.

I praktiken betyder det att ha ett mål för elektrifiering av vägtransporter i Sverige, något som inte hänt så mycket med.

Han menade också att det var bra med starka begränsningar av hur mycket Sverige kan tillgodoräkna sig genom att finansiera utsläppsminskande åtgärder utanför EU. Det kan vara svårt att få trovärdighet i att sådana åtgärder verkligen når upp i de siffror som anges, menade han. Däremot är det en annan sak att finansiera åtgärder inom EU, sa han.

– Om vi fasar ut det fossila behövs det en strukturomvandling för att samhället ska fortsätta att fungera, betonade John Hassler.

– Men en effektiv omställningspolitik kanske vi inte kan mäta i konkreta koldioxidavtryck.

Han ville verkligen understryka att de befintliga målen och klimatpolitiken i princip inte tar upp det, vilket är en stor brist. Produktion av stål, betong med mera efter de traditionella metoderna kommer helt enkelt inte att vara möjligt med de nya reglerna, men då krävs det politiska beslut för att ge förutsättningar för något nytt som ska komma istället.

– Med EU:s klimatlagstiftning får vi nya, tuffa mål, sa Romina Pourmokhtari. Om alla stater gör som de ska så kommer vi att hålla 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

– Och Sverige ska vara mer ambitiösa än så, vi ska nå netto noll tidigare.

För att nå målen behöver dock Sverige arbeta med andra metoder än tidigare regeringar klarat av, menade hon.

– Vi ska inte subventionera dyra elbilar till människor som har råd att köpa sådana.

– Innan årsskiftet ska regeringen presentera en ny klimathandlingsplan, som ni vet, fortsatte Romina Pourmokhtari.

– Och jag ser fram emot att få presentera en handlingsplan där vi äntligen ser ut att faktiskt nå våra mål, fortsatte hon innan presskonferensen gick över till frågor.  

Ulf Schyldt

Dela med andra
redaktionen
redaktionen