Moldavien – Putin flyttar pjäser på brädet

ANALYS. På onsdagen kom nyheten att en ”kongress” i den av Ryssland kontrollerade delrepubliken Transnistrien, en del av Moldavien, begärt ”beskydd” av Ryssland. Det är tveklöst Putins motdrag mot beskedet att Ungern till slut bifallit den svenska Nato-ansökan.

När Sverige och Finland tillsammans ansökte om medlemskap i Nato, deklarerade den ryske diktatorn Vladimir Putin att detta skulle mötas av ”drastiska konsekvenser”. I vanlig ordning var huvudsyftet med sådana varningar förstås framför allt att så splittring och osäkerhet. Men det är knappast en slump att detta kommer precis nu. Det måste förstås ses som Putins svar på att Ungern till slut, som sista land, godkände Sveriges ansökan om medlemskap.

Den ryska kontrollen över Transnistrien är ett arv från tiden för Sovjetunionens sönderfall. Den senare oppositionspolitikern Alexander Lebed tog 1992 befäl över de ryska styrkorna som befann sig i östra Moldavien, öster om floden Dnestr. Sedan dess har detta varit en ”frusen konflikt”.

För två år sedan spekulerades det över ifall de ryska militära förbanden i Transnistrien skulle komma att spela en roll i den fullskaliga invasionen i Ukraina.

Detta skådespel följer samma mönster som de tidigare så kallade ”utbrytarrepublikerna” i östra Ukraina, där påstått lokala krafter förde fram liknande önskemål om beskydd, som en ursäkt för invasionen.

Det spekuleras nu om det kommer att fortsätta följa samma manuskript, vilket skulle innebära att Putin i sitt annonserade tal inför det ryska parlamentet denna vecka, skulle ta upp begäran och förklara att Ryssland är villigt att uppfylla det. Eller att avslöja att det ryska säkerhetsrådet redan har beslutat att gå begäran till mötes.

Om detta sker eller ej, får vi snart se. Det kanske räcker med att kortet är spelat. Särskilt om Putin inte har så stor möjlighet att sätta kraft bakom orden och inte vill ta risken att verka svag.

Moldavien har, inte minst med anledning av den frusna konflikten kring Transnistrien, varit starka tillskyndare av ett starkt västligt stöd till Ukraina och är, precis som Ukraina, nu ett ansökarland till EU. Men för att landet också ska kunna bli medlem i Nato så småningom, måste situationen med de ryska truppernas ockupation av Transnistrien lösas.

Ulf Schyldt

Dela med andra
redaktionen
redaktionen