Natalia Rylander ny LS-ordförande

Natalia Rylander valdes under helgens årsmöte som ny ordförande för Liberala Studenter. Natalia har tidigare arbetat på liberalernas riksdagskansli och arbetar i dag för Studieförbundet vuxenskolan.

Vad är din vision för Liberala studenter  i framtiden?

– Min vision är att Liberala studenter ska vara en stark och progressiv rörelse, vi ska vara en blandning mellan Timbro och FATTA. En inkluderande rörelse där aktivism får lika stor plats som idédebatten. Liberala studenter ska vara en plattform för framtida ledare och Liberalernas idéverkstad, relationen mellan Liberala studenter och partiet ska bli starkare.

Studenter är ju en disparat grupp, hur gör man sig relevant för gruppen som helhet?

– Studenter är ju precis som alla andra människor, de behöver tak över huvudet, försörja sig och en fungerande välfärd. Men sen kan det finnas vissa frågor som blir extra intressanta under ens studietid. Jag tror att vi gör oss relevanta genom att svara på de frågor som människor ställer, istället för att utgå ifrån vad som är intressant för oss, i vår egen bubbla. Studenter kan bry sig om allt från kulturpolitik till fastighetsskatt.

Finns det en risk att Liberala studenter ses som en organisation enbart för studenternas intressen och fastnar i att driva frågor som studiemedel eller studentbostäder?

– Det finns väl alltid en risk, men vi kommer se till att göra oss relevanta även utanför campusområden. Studenter är inte en homogen grupp, och jag är övertygad om att vi kan attrahera många som delar våra liberala värderingar.

Vilka frågor vill du att ska Liberala studenter driva och kommunicera under nästa år, valåret?

– Vår plikt som liberaler är att verka för att människor ska vara fria att sträva mot sina drömmars mål och styra över sina egna liv.

– Vi kommer därför att arbeta för individens frihet oavsett om den begränsas på grund av psykisk ohälsa, dåliga system eller vidriga övergrepp. I dag hotas demokratin och vårt fria samhälle av auktoritära krafter.

– För att värna det öppna samhället behövs fria, starka individer som kan påverka sin situation och känna framtidstro. Därför hoppas jag att Liberala studenter fokuserar på frihetsfrågor så som, arbetet mot psykisk ohälsa, sexualbrott och fler bostäder för unga. Som ordförande vill jag också lyfta integrationsfrågor. Där vi riktar in oss på att hitta fler lösningar för att fler människor ska bli delaktiga och kunna bidra.

– Integrationsdebatten ska handla om vilka förväntningar vi ställer på varandra, och den gemensamma visionen för Sverige, där fokus ligger på människans förmågor och inte brister.

Tycker du att Liberalerna borde spetsa till politiken som berör studenter på något sätt?

– Det går alltid att spetsa till och förbättra. Jag vill att Liberala studenter och Liberalerna ska ha en ständigt pågående dialog och tillsammans utveckla politiken som berör Sveriges studenter. Vi kanske kan börja med att göra studentbostäder till en egen boendeform?

Hur ska ni jobba under valåret/valrörelsen, finns det tankar kring valorganisation och vad ska den i så fall fokusera på för aktiviteter? 

– Just nu ska vi lägga kraften på att skapa en bra grund med fungerande klubbar, effektivare kommunikation, relevanta utbildningar och värna idédebatten.

– Under valrörelsen kommer vi att göra vårt bästa för att värva medlemmar och övertyga väljare att Liberalerna är det bästa alternativet.

– Jag ser gärna att vi får in mer aktivism i valrörelsen, trösklarna för att engagera sig ska vara låga och alla insatser ska värdesättas. Vi behöver bli mer innovativa och våga tänka nytt för att engagera fler.

Jonatan Ohlin

Dela med andra
redaktionen
redaktionen