Norge visar vägen i narkotikapolitiken

Rasmus Jonlund, kommunikationschef Liberalerna Region Stockholm, skriver om narkotikapolitik och intrycken från en resa till Norge.

Sverige har hög narkotikarelaterad dödlighet och många lever i misär. Svensk narkotikapolitik behöver omformas utifrån evidens och vad som visats sig fungera i andra länder. Med detta som utgångspunkt reste de både regionråden Anna Starbrink (L) och Pär Lundqvist (L), med ansvar för hälso- och sjukvård i Stockholm respektive Västra Götaland, till Oslo.

– Den som blir beroende av narkotika förlorar sin frihet och många människor far fruktansvärt illa. Vi behöver tänka om i narkotikapolitiken. Målet måste vara att rädda liv, förhindra lidande och öka människors värdighet. Där kan vi lära av Oslo, säger Anna Starbrink.

I Oslo har man sedan 2005 ett särskilt brukarrum där utsatta människor får ta sina droger i en trygg miljö. Personal finns på plats och kan rädda liv när någon råkar ta en överdos. Det händer ganska ofta, men ingen har dött hos brukarrummet. Personalen kan också länka vidare till vård för bättre hälsa. Varje dag kommer cirka 130 droganvändare till brukarrummet. Man kan vara anonym, men behöver vara registrerad för att få komma dit. Tanken är att alla ska våga söka sig hit och ingen ska avstå av rädsla att ens drogproblem avslöjas. Norge har, likt Sverige kriminaliserat bruk och innehav för eget bruk. Men ett undantag från detta finns vid brukarrummet.

– Hyvla ner trösklarna och göra det lättare att söka hjälp, det vill vi också göra, säger Pär Lundqvist.

I Oslo har Liberalernas systerparti Venstre drivit frågan om en ”rusreform”. De vill avkriminalisera innehav och eget bruk för att i stället fokusera på vård och göra det lättare för människor att söka hjälp.

– Det är kontroversiellt att diskutera brukarrum och att utreda kriminaliseringens effekter. Men vi måste agera när vi ser hur Sverige misslyckas med att rädda liv och ge människor hjälp till en bättre hälsa och värdighet. Vi behöver släppa gamla tvärsäkra sanningar, och i stället bygga en socialliberal politik grundad på kunskap, säger Pär Lundqvist.

– Få saker gör människor så ofria som beroendet av droger. Därför vill vi driva på för en modern och human politik som kan rädda liv, minska skadorna och öka människors värdighet. Det vore bra om storstadsregionerna i Sverige fick gå före och öppnar brukarrum, fyller Anna Starbrink i.

Den svenska regeringen har tillsatt en utredning om narkotikapolitiken, men frågan om avkriminalisering ingår inte i uppdraget trots att bland andra folkhälsomyndigheten förordat detta.

– Regeringens bristande vilja är det största hindret för en evidensbaserad narkotikapolitik och en modern beroendevård. Vi behöver ta reda på om avkriminaliseringen skulle kunna rädda liv och öka livskvaliteten för människor, säger Anna Starbrink.

– Det här berör människor i vår tids ”glömda Sverige”. Det är precis dem som Liberalerna måste försöka förbättra livet för. De som cyniskt skor sig på folks lidande och står för en stor del av den brutala kriminaliteten i vårt land ska vi jaga. Men människor som är beroende av droger behöver vård, inte straff, avslutar Pär Lundqvist.

Rasmus Jonlund

Kommunikationschef Liberalerna Region Stockholm

Dela med andra
redaktionen
redaktionen