Ny vaccinationskampanj mot Covid-19 har startat

På tisdagen berättade socialminister Jakob Forssmed om en ny vaccinationskampanj mot Covid-19. Antalet smittade ökar återigen och även om inte sjukdomen längre betraktas som allmänfarlig, vill regeringen begränsa risken för en stor epidemi med höga sjuktal.

– Även om den akuta fasen är över, är Covid-19 alltjämt en sjukdom som utgör en risk för liv och hälsa, sa socialminister Jakob Forssmed vid pressträffen.  

Vaccinationskampanjen bedrivs parallellt med den årliga influensavaccinationen, berättade Johan Kaarme från Folkhälsomyndigheten. Kampanjen riktar sig framför allt till de grupper som har förhöjd risk att drabbas av en svår sjukdom, på grund av till exempel ålder eller andra riskfaktorer.

– Från och med idag finns det vaccin i alla Sveriges regioner för personer som tillhör någon av riskgrupperna, kostnadsfritt för den enskilde, sa Forssmed.

Det vaccin som används i kampanjen är uppdaterat för att skydda med de nya varianter av sjukdomen som kommit fram efter att pandemin förklarades avslutad.

För att undvika samma problem som uppstod i början av pandemin, så har vaccination av äldre på särskilda boenden redan påbörjats, berättade socialministern vidare. På så sätt hoppas man föregripa att sjukdomen ska kunna börja spridas där innan de äldre har fått ett skydd.

Via sociala medier vittnar också många enskilda medarbetare inom vård och omsorg om att olika skyddsåtgärder har återupptagits, på många håll inom verksamheterna.

– De senaste veckorna har vi sett en tydlig uppgång av både smitta i samhället, och av antalet patienter som är i behov av både sjukhusvård och intensivvård, sa Johan Kaarme.

– Vaccin är alltjämt det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död. Samtidigt håller det nere smittspridningen och minskar antalet inneliggande i vården, sa socialminister Jakob Forssmed.

Ulf Schyldt

Dela med andra
redaktionen
redaktionen