Nyamko Sabuni: ”Vi ska vara ­borgerlighetens mittenankare”

Med ett år till valet ser Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni fram emot valrörelsen.
– Vi har en ny politik och en tydlig position, säger hon till tidningen NU.

Nyamko Sabuni är övertygad om att det kommer gå bra för Liberalerna i valet. Hon säger det alla partiledare förväntas säga, att det egna partiet kommer bli en av valets vinnare, men det är ingen tvekan om att det är mer än bara stora ord. Hon tror verkligen på det hon säger.

– På valdagen kommer jag vara väldigt nöjd och glad. Allt vårt gemensamma hårda arbete kommer ha lönat sig. Liberalerna kommer bli valets vinnare, säger hon med ett övertygande eftertryck.

– Jag ser fram emot valrörelsen. Sedan jag tog på mig det här uppdraget har målet hela tiden varit valet. Jag tror det kommer bli en hård valrörelse, hårda ord och tjafs. Spelteorier om vem som tar vem riskerar att dominera men jag hoppas vi som parti mer kommer att fokusera på politik. Vad vill vi med Sverige? Hur vill vi att Sverige ska se ut 2030?

Spelteorier fördummar det politiska samtalet, tycker hon.

– Taktikspel förblindar debatten och tar bort fokus från Sveriges utmaningar.

– Viktigast är att väljarna förstår vad vi vill politiskt. Vi måste komma tillbaka till våra hjärtefrågor. Till de vardagsnära frågorna som folk går och tänker på. Oron över om man kommer få ett arbete, om ens barn kommer klara skolan, om de kommer bli överfallna och rånade. Allt det där behöver vi ge svar på.

Nyamko Sabuni menar att partiet tidigare missat att ge svar på frågorna väljarna ställer. Och hon är övertygad om det är en av orsakerna till att Liberalerna sjunkit i opinionen under många års tid.

– Liberalerna har givit svar på frågor men inte de frågor väljarna ställt. Partiet har inte haft örat mot marken. Jag brukar beskriva det som att vi behöver en liberalism med markkontakt. Med det menar jag att vår liberalism legat på en för hög nivå, blivit för filosofisk. Vi behöver komma ner till en mer konkret nivå. Vi ska givetvis fortsätta att lyfta fram individens frihet men vi behöver koppla samman friheten med vardagsnära frågor.

– Förortslyftet är just liberalism med markkontakt.

– Våra förslag utgår från det som är problemen. Ett exempel, många elever har inte med sig språket till skolan och därför klarar de inte att gå ut med fullständiga betyg. Varför ser det ut som det gör? Jo, många av barnen har inte gått i förskolan eller så har de gått i en förskola där de inte fått lära sig svenska tillräckligt bra därför att personalen inte behärskar svenska på den nivå den borde.

– Hur ska vi kunna hjälpa dessa barn? Det räcker inte med att säga att utbildning är vägen till frihet utan vi måste också kunna förklara hur alla ska kunna garanteras en bra utbildning och vad som tidigare gått fel. Vi måste beskriva verkligheten som den är och utgå från de problem som finns.

Fokus på vardagsnära frågor betyder inte att andra frågor saknar betydelse, påpekar Nyamko Sabuni.

– Alla politikområden är viktiga. Det är därför vi nu utvecklar politik på alla områden men varje parti och partiledning måste bestämma sig för vad som ska prioriteras i kommunikationen utåt.

Frågan om skyddet av den liberala demokratin är ett bra exempel, menar hon. Den fråga som fick stort fokus i partiets valkampanj i förra valrörelsen.

– Det är en viktig fråga för oss politiker att ta ansvar för men jag tror att det finns fler frågor som går och oroar den gemene strävsamma medborgaren. Därför räcker den inte som fråga för partiets yttre budskap.

– Jag tror att vår integrationspolitik med målet att få bort de utsatta områdena, vår skolpolitik och vår politik om hur samhället kan ställa om, är politik som svarar på frågor som folk ställer sig i sin vardag.

Vilka väljare ska lockas av den politik du beskriver? Var finns de idag?
– Det handlar om de strävsamma medborgarna. De som arbetar hårt. De som håller hjulen igång i vårt land. De som vill göra allt de kan för en bra framtid för sig själva och sina barn.

– De som bryr sig om landet, om människor som inte riktigt kan klara sig själva men också om sin egen och sina barns framtid. De som betalar skatt och känner att de vill att staten ska fullfölja sitt uppdrag.

– De som idag upprörs när de ser att statens våldsmonopol är i gungning. De som vill se sin tillvaro tryggad. De är personer som delar vår syn på individens frihet och ser vikten av jämställdhet. De här personerna bor både i städerna och på landsbygden. De finns överallt.

– Politik är egentligen väldigt enkelt men vi politiker gör den ofta svår. Vi gör det svårare än vad det måste vara. Vi måste lära oss att ge mer raka svar. Jag älskar politiken och vill vara i den eftersom jag menar att vi kan göra Sverige bättre.

– Jag leder ett av de minsta partierna i riksdagen men det är inte självskrivet att det alltid ska var ett av de minsta partierna. Jag tror verkligen att vi kommer göra ett bra val 2022, så att vi får mandaten som krävs för att kunna driva igenom vår politik och bygga ett bättre Sverige.

Vilka partier röstar dessa väljare på idag?
– De är nog splittrade mellan de andra borgerliga partierna.

I den interna debatten framförs kritik att partiet är på väg åt ett håll som inte går hand i hand med partiets historia eller medlemmarnas åsikter. Nyamko Sabuni menar att den bilden är felaktig och att den politik som nu växer fram är en produkt av vad partiet är idag.

 – Vi befinner oss just nu på en väldigt bra plats med stor potential. Vi har under de senaste två åren aktivt arbetet för att förnya politiken. I det arbetet har vi vänt oss till våra medlemmar för att få in förslag på ny politik. Vi har fått in över 1000 förslag. Det är det som ligger till grund för Förortslyftet, vår skolpolitik och klimatpolitik. Jag menar att just genom att vi inkluderat många så har vi både format en politik som överensstämmer med vad våra medlemmar vill men också fått en politik som har den där markkontakten med väljarna som jag tror är så nödvändig.

– Och de program vi redan presenterat har gått igenom med stor majoritet i partiet.

– Vi har nu en politik som ger svar på det väljarna pratar om vid sina köksbord. Genom att medlemmar från hela landet fått vara med, så speglar politiken väljarnas vardag, i hela landet, både i städer och på landsbygd. Vi har lärt oss av tidigare misstag. Ett partis politik kan inte utformas här på riksdagen i Stockholm i samtal med experter med ett snävt storstadsperspektiv.

– Vi är som jag sa på en bra plats. Vi har en ny politik och en tydlig position i svensk politik.

Hur skulle du vilja beskriva den positionen?
– Vi är i opposition. Vi kan visa väljarna vad vi vill och vad vi är för parti. Vi är en liberal kraft i borgerligheten. Vi ska vara borgerlighetens mittenankare. Vi vill vara motorn i en regering som prioriterar skola, integration och klimatomställning.

Behöver Liberalerna en tydlig profilfråga för att nå ut till väljarna? Tidigare har L haft skolfrågan, vilken undersökningar visar att partiet tappat.
– Först vill jag säga att för mig är Liberalerna ett statsbärande parti. Det må vara ett litet parti men det är ett parti med bredd och mycket stor kunskap. Vi har små resurser ekonomiskt men väldigt stora resurser när det gäller tankar och engagemang. Och det måste vi alltid bära med oss.

– Man kan inte lösa samhällsproblem med oneliners men det är klart att i dagens kommunikationslandskap behöver varje parti ha tydliga profilfrågor som fastnar hos folk. När det gäller skolan är förstatligandet av skolan en sådan fråga. Den skiljer oss från de andra borgliga partierna. Samtidigt vet vi att det inte är den enda lösningen som skolan behöver.

Förortslyftet innehåller förslag som har förutsättningar att fastna i väljarnas medvetande, tror Nyamko Sabuni. Enskilda förslag som kan bli symbol för partiets politik men påpekar hon, integrationsfrågor är komplexa samhällsfrågor som måste tillåtas få vara just komplexa.

– Integrationen är ett komplext politikområde som kräver flera politikområden som ska samverka. Vi kan inte låtsats som om vi kan sammanfatta förortslyftet och de utsatta områdenas utmaningar med oneliners men däremot kan det mycket väl finnas förslag som fastnar hos väljarna och blir symbol för Förortslyftet, precis som språkkravet blev en symbol för partiets integrationspolitik i början av 2000-talet. 

Förortslyftet är Liberalernas stora programarbete. Nyamko Sabuni beskriver det som en politik som ger ökade möjligheter för människor men också ökade krav och förväntningar på våra medmänniskor.

– Jag tror det är det bästa sättet att visa respekt på och det bästa sättet att visa att vi vill vara ett vi med alla som bor i Sverige.

Finns det inte ett vi idag?
– Nej, och det skapar otrygghet och ett växande utanförskap. Framväxande parallellsamhällen. Barn som växer upp här utan att känna sig som svenskar, som inte behärskar det svenska språket. Det är en utveckling jag aldrig kunnat föreställa mig.

Vi är där igen, suckar Nyamko Sabuni, och syftar på de år hon var politiskt aktiv i början av 2000-talet.

– Vi ser en utveckling som går år fel håll. Många har valt att blunda och nu har verkligheten kommit i kapp samhället.

– Jag känner verkligen en stor frustration att vi i Sverige inte har förmåga och mogenhet att diskutera samhällsproblem. Att vi är så rädda att peka ut hela grupper att vi hellre blundar. Varje gång någon säger att ”de flesta sköter sig ju” så skyfflar man undan problemet istället för att ta tag i det. Men än värre är att man stärker bilden av ett vi och dom. Att sköta sig är normen, om man måste påpeka att även människor som inte är födda i Sverige sköter sig så har man bara där misslyckats att bygga ett vi. Det ska vara självklart att man sköter sig men de som inte gör det ska få höra det och deras beteende ska ifrågasättas.

Vad skulle du säga är en god integration?
– Det handlar om känslan av att tillhöra. Känslan som jag själv bär på, att jag tillhör och är en självklarhet i det här landet. Den känslan skulle jag vilja att fler kände. Jag tror på de värden som det här landet utvecklat och jag vill vara med och bygga vidare på dem. Jag vill att fler känner så. När alla känner så, då har man byggt ett vi. Då har vi ett fungerande samhälle. Det är det som är målet med Förortslyftet.

– Människor kommer hit för att här finns det något bättre, Låt oss ge dem detta bättre.

I debatten beskrivs det ibland som att Sverige har extra stora problem med integrationen. Nyamko Sabuni väljer att vända på perspektivet.

– Sverige är inte extra dåligt men vi måste vara extra bra. Vi är ett öppet land. Ett land som är solidariskt till vår omvärld och ett land som är berett att ta emot också den som inte kommer att ha det enkelt att integrera sig. Personer som har en kultur som skiljer sig långt från den svenska. Är man ett sådant land måste man bli ännu bättre än många andra länder när det gäller integration. Just därför är integrationen en viktig fråga.

Liberalerna ska nu samarbeta med partier som ofta beskrivs som de har en hårdare migrationspolitik än Liberalerna. Kommer Liberalerna tvingas att närma sig Moderaterna och Kristdemokraterna?
– Jag kommer aldrig göra avkall på asylrätten men alltid vara beredd att diskutera ändringar av lagen om den lockar till sig personer den inte var tänkt att hjälpa.

 – Jag skulle inte vilja säga att vår politik närmar sig något annat partis politik. Liberalerna utvecklar sin politik till det vi tycker är rätt. Sedan får andra värdera om de tror att vi har större chans att få igenom vår politik med M och KD eller S, MP och V. Jag jämför inte vår politik med andra partiers. Men med det sagt så lever vi i en värld där vi ser att migrationen ökar. Konventionerna kom inte till i en värld där människor lätt förflyttar sig över kontinenterna. Vi ska ta emot dem med störst skyddsbehov och de som har asylskäl. Det är bara på det sättet som vi kan hjälpa dem som behöver vår hjälp bäst. Om vi har en migrationslagstiftning som lockar till sig andra än de som har störst skyddsbehov så kommer vi inte klara av att hjälpa dem som behöver vår hjälp mest och vi kommer misslyckas med integrationen. Därför är den politik vi försökte få på plats och delvis fick på plats så viktig.

Du beskrev tidigare i intervjun Ls nya roll som ett liberalt ankare. Ska det ses som att Liberalerna är garant för att Moderaterna och Kristdemokraterna, enligt ditt tycke, inte går för långt högerut?
– Ja, det är självklart, utan Liberalernas och Centerpartiets medverkan i Januarisamarbetet hade den sittande regeringens politik varit mer vänster. Och utan Liberalerna i det nya samarbetet kommer det bli mer konservativ politik. Det är inte konstigt. Moderaterna är liberalkonservativa och Kristdemokraterna är konservativa. Jag skulle som liberal undvika en moderat- och kristdemokratisk regering utan Liberalerna, en regering som har Sverigedemokraternas stöd utan ett Liberalerna som drar regeringen åt mitten. En sådan regering tror jag är ett mycket sämre alternativ.

Nyamko Sabuni ser inte de faror som hennes kritiker i partiet lyfter fram med partiets nya vägval.

– En regering ansvarar för helheten. Sedan kan partier som står utanför regeringen påverka på områden men aldrig helheten. Om Sverigedemokraterna ställer krav som vi inte kan ställa upp på då har jag inget problem med att säga: Då får Socialdemokraterna bilda regering. Sverigedemokraterna får då bära ansvaret för att det blir en socialistisk regering på nytt. Jag kommer fokusera på att lösa samhällsproblem men aldrig göra avkall på liberala grundvärden.

Du verkar inte rädas en regeringskris. Är det en nödvändig inställning i det nya politiska landskapet?
– I svensk politik har det funnits en bild att alla partier är mer eller mindre lika. Så är det ju inte. Politik handlar om att förhandla med varandra, trots olikheter. Och att våga resa sig från förhandlingsbordet. Blir det ett extra val får det bli det. Det är klart att jag inte önskar att vi ska ha extra val à la Italien och det tror jag inte heller att det skulle bli men det finns en extrem rädsla i Sverige för extra val. Den är onyttig. Den är inte sund. Jag förstår inte varför vi har landat i en sådan mentalitet. Jag tror tvärtom att det någon gång kan vara nyttigt att låta väljare på nytt få sätta ned foten.

Innan valrörelsen drar igång på allvar kommer en politisk höst som lovar turbulens. Hur kommer Liberalerna agera i budgetomröstningen?
– Vi måste se de andra partiernas budgetar. Vi kan bara utgå från vår egen budget. Det är viktigt att vi kan visa väljarna vilka vi är och visa vårt existensberättigande.

Text: Ylva Tamm

Dela med andra
redaktionen
redaktionen