Öka tröskeln för ett anfall

För några veckor sedan var jag i Estland. Fruktan för Ryssland dominerar många människors tankar. Estland är sedan 11 år med i Nato och vill nu att Nato stationerar krigsflygplan i landet.

Estland har, liksom de övriga baltiska staterna,en stor rysktalande minoritet. Landet har gjort alltför lite för att välkomna den in i det självständiga Estland. Det skulle behövas tv-program på ryska. Kravet på språkkunskap är alldeles för högt satt. Resultatet har blivit att många av de rysktalande ser rysk propagandistisk tv och inte tar del av demokratin.

De rysktalande esterna önskar inte ockupationen tillbaka. Men ryska synpunkter har lättare att bli lyssnade till. Ryssland försöker utnyttja detta i destabiliserande syfte.

Det för Sverige centrala är att om Ryssland ändå i en framtid går till angrepp mot de baltiska staterna måste de militärt isolera dem genom ta sig bakom Natos linjer.

Gotland ligger vidöppet – och kommer enligt nuvarande försvarsplanering att göra det åtskilliga år framåt. Det går då mycket snabbt att erövra Gotland och därmed behärska Östersjön.

För fem år sedan började gasledningen från västra Ryssland till Tyskland läggas i svensk ekonomisk zon. Depå fanns i Slite och regionen jublade när de ryska intressena åtog sig att bygga om Slites hamn. Man fick en helt upprustad hamn gratis!

Priset blev högt: Inga sprängkasuner som gör det möjligt att vid en invasion förstöra hamnen. Och en hamn anpassad till rysk standard. En klok folkpartist i regionfullmäktige på Gotland, Ulf Klasson, driver nu att man ska bygga in sprängkasuner där, liksom i övriga gotländska hamnar där de saknas.

Under det senaste året har Lettland registrerat mer än 150 incidenter där ryska plan närmat sig gränsen. I Estland sker detta nästan dagligen. Även om provokationerna  är mer politiskt än militärt styrda ökar riskerna för krig av misstag.

Nu, 70 år efter andra världskriget, är det säkerhetspolitiska läget allvarligare än på många decennier. Det går inte att sticka huvudet i sanden. Värnet om vårt land och dess invånare måste prägla hela politiken och samhällsbyggandet. Att öka tröskeln för ett anfall mot Sverige är också det mest fredsbevarande vi kan göra. Det är vad Ulf Klasson fattat med sitt krav på sprängkasuner i Slite. Dystert, men nödvändigt.

Olle Wästberg
Har bland annat varit riksdagsledamot, ledamot av FP:s partistyrelse, chefredaktör för Expressen och generalkonsul i New York.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen