Ökad beredskap för att skydda elektroniska kommunikationer

Regeringen lägger fram en proposition som ska stärka skyddet för elektroniska kommunikationer, det berättade civilminister Erik Slottner (KD) vid en presskonferens på torsdag eftermiddag.

Möjligheten att kunna kommunicera via mobiltelefoner, genom e-post eller att kunna använda kortbetalningar som också kräver elektroniska förbindelser för att fungera, har blivit allt viktigare för vårt moderna samhälle, framhöll civilminister Erik Slottner i inledningen av presskonferensen.

– Den här propositionen syftar till att stärka Sveriges beredskap vid störningar eller krissituationer inom elektronisk kommunikation, sa han vidare.

Digitaliseringen har medfört mycket gott, men också ökat samhällets sårbarhet, menade civilministern.

En av erfarenheterna från Rysslands anfallskrig i Ukraina är att digital infrastruktur och elektroniska kommunikationer snabbt blev en måltavla för störningar, som ett försök att slå ut det ukrainska samhället och försvåra för dem att försvara sitt land.

Därför bör Sverige förstärka beredskapen inom detta område. Och det kan inte ske utan att in högre grad involvera privata aktörer, eftersom dessa dominerar stort inom telekomsektorn och bland områden som banker, tjänsteföretag med mera.

Idag finns Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, som bland annat koordinerar återställandet av infrastrukturen efter att störningar inträffat. Här deltar ett antal offentliga aktörer och privata aktörer kan delta på frivillig basis. Flera gör redan detta, men en av åtgärderna som nu föreslås är att statliga Post- och telestyrelsen, som leder NTSG, ska kunna peka ut privata aktörer som ska delta i arbetet i gruppen.

– Näringslivet är en väldigt viktig del av totalförsvaret. Det gäller inte minst inom kommunikationssektorn, sa Erik Slottner bland annat.

Därför menar regeringen att ett ökat samarbete med näringslivets aktörer nödvändigt för att öka samhällets beredskap och uthållighet.

Under kalla kriget fanns mycket samarbete och en stor beredskapsorganisation för vissa utpekade privata företag. Denna hade delvis tillkommit på informell grund under andra världskriget, och som levde vidare under en rad olika beredskapsmyndigheter, så som Överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

När en ny totalförsvarsorganisation nu ska byggas upp, behövs i många fall en mer formaliserad organisation via lagar och förordningar. Den proposition som regeringen nu överlämnar till riksdagen är ett led i detta.

De nya samarbetsformerna ska göra det lättare att lösa svåra störningar mot systemen, hoppas regeringen.

– Vi menar att det här är ett viktigt steg i regeringens arbete med återuppbyggnad av totalförsvaret, som pågår nu, avslutade Erik Slottner.

Ulf Schyldt

Dela med andra
redaktionen
redaktionen