”Om det kostade skulle vi agera annorlunda”

Gröna Liberalers ordförande Karin Karlsbro tycker inte att det borde vara möjligt att konkurrera med dålig klimatpolitik och menar att det måste kosta att förstöra miljön. Det svarade hon när NU ställde några frågor inför klimatmötet i Paris.

1. Vad hoppas du att klimat-mötet i Paris ska leda till?

– Jag hoppas förstås att det ska bli ett nytt klimatavtal och det finns anledning att vara optimist. Det ska bli riktigt spännande att se hur Kanada, som är ett viktigt land i dessa sammanhang, agerar. Tidigare har Kanada varit en bromskloss, men den nya liberala regeringen har lovat en ny kurs i klimatpolitiken.

2. Vilken är den värsta miljö-boven i dag?

– Jag skulle säga fossila bränslen. Kol för att det är så billigt, tillgängligt och farligt för klimatet. Men också för att den globalt växande transportsektorn är helt beroende av fossila bränslen. Så är det även i Sverige.

3. Vilken roll tror du att Sverige kommer spela under mötet? 

– Sverige kommer säkert att spela en konstruktiv roll. Klimatministern kritiserade ofta förra regeringens klimatpolitik. Men faktum är att Sverige har haft ungefär samma kurs i många år när det kommer till klimatförhandlingarna.

4. Går det att kombinera en ansvarsfull miljöpolitik och ekonomisk tillväxt?

– Ja, det går. Men det krävs ekonomiska styrmedel och att så många länder som möjligt agerar på samma sätt. Att konkurrera med dålig klimatpolitik och avsaknad av miljöansvar borde inte få vara en konkurrensfördel.

– Miljöförstöring brukar kallas för värsta sortens marknadsmisslyckande och det stämmer. Problemet är att det är ”gratis” att förstöra klimatet, trots att det förstås har stora samhällsekonomiska kostnader. Skulle det haft ett ”riktigt” pris och skulle man fått en faktura att betala från kommande generationer, med saftiga påminnelseavgifter, så hade vi agerat annorlunda.

5. Hur ser du på grön skatteväxling?

– Det är helt rätt väg att gå. Jag är väldigt positiv till Liberalernas nya skattepolitik som öppnar för grön skatteväxling.

– Liberalerna är det parti som är mest positivt till globalisering, frihandel och resande. Därför är det självklart så att vi ska hitta lösningar för att minska de negativa konsekvenserna för miljön.

– Jag vill att Liberalerna ska vara på offensiven när det gäller internationell klimatpolitik och är trött på att globaliseringsmotståndare och antifrihandelsaktivister gör anspråk på att stå på miljöns sida.

6. Vilka är de viktigaste klimatfrågorna på global nivå?

– Användningen av fossila bränslen skulle jag säga är en nyckelfråga. Mänskligheten är så enormt beroende av kol, gas och olja, med stora fortsatta utsläpp av koldioxid som följd.

7. …och på nationell nivå?

– Energipolitiken är den viktigaste frågan. Här kan man se hur EU-ländernas olika vägval när det gäller elförsörjning påverkar klimatutsläppen.

8. …och på lokal nivå?

– Samhällsplanering och infrastruktur för energi och transporter. Är det enkelt och säkert att cykla, finns det bra kollektivtrafik eller måste man ha bil och köra bil för alla typer av transporter? Finns det effektiv fjärrvärme? Det är exempel på frågor som avgörs lokalt.

9. Kommer Gröna Liberaler att uppmärksamma klimatmötet i Paris?

– I Göteborg arrangeras ett alternativt klimattoppmöte under veckan med fokus på näringslivets roll. En rad näringslivstoppar kommer att vara på plats.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg