Osunda friskolekrafter

Skolpengen måste reformeras. Det skriver skolminister Lotta Edholm i ett mejl till Dagens Nyheter efter tidningen artiklar om friskolekoncernen Academedias retroaktiva krav på Södertälje kommun.

Academedia har krävt Södertälje kommun på 6,5 miljoner kronor för kostnader som kommunen hade för nedläggning av en kommunal skola för två år sedan. Att kräva ersättning för kostnader som friskolan inte har haft är osunt, enligt Lotta Edholm.

Academedias krav baseras på en dom i förvaltningsrätten som bygger på att ersättningen till friskolorna, skolpengen, bestäms av kommunen och de kostnader som kommunen har för de kommunala skolorna.

Regeringen har redan tillsatt en utredning som ska se över systemet med skolpeng. Den ska också undersöka om skolpengen kan frikopplas från kommunerna och bli nationell.

Att läsa om Academedias krav på Södertälje kommun är provocerande säger Lotta Edholm till DN och tillägger att friskolesystemet måste helrenoveras så att osunda drivkrafter försvinner.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen