Pär Löfstrand: Ingen “guilt by association” i debatten

Med jämna mellanrum blossar den så kallade ”guilt by association” debatten upp på våra medlemsmöten i sociala medier och på våra centrala beslutsfattande möten.

”Vi kan inte stödja ett parti som kan tänka sig att stödja ett parti som stödjer det partiet och så vidare, och så vidare”, är vanliga argument där den ena sidan använder SD som associationsvapen och den andra vänsterpartiet. Detta är argument som inte leder vår utveckling framåt utan enbart gör att fokus försvinner från vårt viktiga uppdrag, att driva våra egna liberala frågor.

– Låt mig vara tydlig, denna skuld genom associationsbeteende är skadligt eftersom det i mycket hög utsträckning påverkar våra förutsättningar att driva våra egna politiska frågor.

Om vi låter ängslan och oro driva våra politiska ståndpunkter och värderingar blir det mycket svårt för partiet att driva samhällsutvecklingen i den färdriktning vi liberaler tillsammans har beslutat oss för.
Jag, i likhet med säkert de allra flesta andra medlemmarna i vårt parti anser givetvis att partierna på ytterkanterna och deras ideologier, värderingar och sakpolitik är skadligt för en liberal samhällsutveckling.

Samtidigt – och det här är viktigt – måste vi komma ihåg att ju starkare polariseringen blir desto viktigare är det med stabila partier i den politiska mittfåran.

I dessa tider när ytterligheterna och anti-liberala krafter växer sig starka krävs det att vi liberaler står upp för och driver våra egna politiska frågor kraftfullt utan att ängslas för vad partierna på ytterkanterna tycker om vår politik.

Just därför är det oerhört glädjande att partirådet med stor majoritet beslutade om ett tydligt vägval när förortslyftet antog en viktig och liberal färdriktning avseende såväl bostäder som skola.

Pär Löfstrand
Förbundsordförande Liberalerna Jämtlands län

Dela med andra
redaktionen
redaktionen