Viktigt med modersmålsundervisning

Kristdemokraterna föreslår nu helt plötsligt att modersmålsundervisningen ska avvecklas i skolan.

Som politiskt parti har man full frihet att föreslå förändringar men argumentationen haltar rejält när partier påstår att det inte finns studier eller forskning som säger att modersmål har positiva effekter på elevernas inlärning och skolgång i allmänhet.

Tvärtom så finns forskning som påvisar flera positiva effekter exempelvis förbättras ordförrådet, att om man behärskar sitt eget modersmål så har man enklare att lära sig ett annat språk men även lära sig grammatik. Det har även positiva effekter på matematik. Att kunna flera språk öppnar dörrar och bygger broar.

Detta visar till skillnad från Kristdemokraternas felaktigt underbyggda och ytliga förslag att elever som läser modersmål faktiskt gynnas av det i sin skolgång.

Liberalernas skolpolitik utgår från att vi vill förstärka det svenska språket i förskolan och i grundskolan.

Det finns många förbättringsområden i svenska skolan som till exempel att förstatliga skolan, öka kvalitén i undervisningen, öka lärarbehörigheten, speciellt i utsatta områden, öka arbetsron.

Vi får inte blanda ihop modersmålsundervisningen med SFI-undervisningen. Det är viktigt att satsa och utveckla båda delarna. Liberalerna har under många år drivit frågan om SFI, hur vi kan individanpassa undervisningen, öka andelen behöriga samt bättre anpassa i inriktningarna dels till den utbildningsnivå de nyanlända har med sig dels hur utbildningarna kan knytas närmare arbetslivet.

Stora satsningar görs nu också nationellt på yrkesinriktad vuxenutbildning som är en av de mest effektiva vägarna in på arbetsmarknaden. Kristdemokraterna skriver på sin hemsida att modersmålsundervisningen är central för elevernas utveckling och skolgång och att det finns stöd för detta i forskningen.

Vi hoppas därför att detta kommer gälla även i kommande skolpolitiska dokument som partiet arbetar fram men just nu verkar partiet trampat helt snett. Det går jättebra att kombinera modersmålsundervisningen med god svenska. Vi är levande exempel på detta. Vi behöver fler flerspråkiga inte färre!

Roger Haddad
Liberalernas utbildningspolitiska talesperson

Metin Hawsho
Gruppledare L, Södertälje kommun

Dela med andra
redaktionen
redaktionen