Tvingade fatta beslut om framtida inriktning

Denna artikel är en del av en serie där erfarna Liberalpartister analyserar det nya politiska landskapet. Följ den i tidningen NU genom att prenumerera.

Hur påverkar partiernas positioneringar svensk politik och Liberalerna? I detta nummer ställer NU frågan till Mats Hasselgren, tidigare mångårigt kommunalråd i Täby.

Miljöpartiet öppnar för samarbete med Vänsterpartiet, medan Moderaterna och Kristdemokraterna signalerat att de kan tänka sig samarbeta med Sverigedemokraterna. Hur påverkar det Liberalernas vägval?

– L ska inte medverka till ökat reellt inflytande varken för V eller SD. Vi ska inte delta i några förhandlingar eller kompromisser som leder till det. Ett reellt samarbete bygger på gemenskap i grundläggande värderingar, i avgörande sakfrågor och kompromisser välkomnas. Det handlar inte bara om största möjliga genomslag för våra frågor, utan också om vilka krav från andra som kan accepteras. Liberalerna ska inte på något sätt vara beroende av V eller SD. Självklart kan alla rösta på våra förslag och vi kan stödja enskilda förslag från vilket parti som helst, säger Mats Hasselgren och fortsätter:

– Vill MP på allvar samarbeta med V ska L än mer stå för en tydlig socialliberalism i politikens mitt. M och KD har lämnat den politik alliansen förde och gör nu allt för att konkurrera med SD. Som jag ser det utgör idag SD och det växande konservativa blocket ett lika stort eller större hot mot liberala grundvärderingar än MP, V och S. Se på vår omvärld, se vilka strömningar som ökar i styrka och läs historia.

Om L och C ställer villkor som utestänger dem från att delta eller stödja koalitioner där SD, som är ett stort parti och inte i nuläget ser ut att bli mindre, eller V, som legat stabilt, får inflytande – bakbinder partierna sig då eller finns det en väg framåt i den strategin?

– Om SD eller V får reellt inflytande och ingår i eller i praktiken utgör en del av en koalition ska L stå utanför. Gemensam värdegrund och samsyn i avgörande frågor saknas. Vi kan inte samarbeta och kompromissa med partier som vill ha ett helt annat samhälle, som ser liberalismen som sin största fiende och som roten till allt ont.

”De som, dåraktigt, söker makt genom att rida på tigerns rygg, slutar i dess mage.” (John F. Kennedy). Bättre då ta strid för vår ideologi, våra ideal och vårt eget partiprogram.

Blockpolitikens död har varit ett av Stefan Löfvens uttalade mål. Är den död? Har spelplanen öppnats upp?

– Ja, delvis. Alliansen finns inte längre och läget är mer komplicerat än på länge. Höger-vänster har kompletterats med GAL-TAN (grön, alternativ och liberal vs traditionell, auktoritär och nationell). Nu ser vi ett konservativt block med populistiska inslag, ett litet men mer socialliberalt mittenblock och ett block till vänster med gröna inslag. MP är ett något osäkert kort i blockhänseende och L:s exakta position i detta är i dagsläget oklar, anser Mats Hasselgren.

Tror du att väljarna är beredda att acceptera den utvecklingen och hur tror du att det kommer påverka väljarnas beteende?

– Det beror på. Väljarna är också medborgare som vill att samhället ska fungera med trygghet, ett väl fungerande rättsväsende och bra skolor, bra äldreomsorg och bra sjukvård. Regeringskriser, oklara majoritetsförhållanden och oförmåga till nödvändiga beslut kan ge nya koalitioner och samarbete över blockgränsen större legitimitet. Hoppas att medborgarna är mer benägna till förändringar och nya lösningar än politiker och medier.

Hur bör ett litet parti som L resonera kring tänkbara koalitioner givet utvecklingen ovan?

– Vi är tvingade att fatta beslut om framtida inriktning. Det håller inte att ge besked i valrörelsen eller valet. Socialliberal politik i mittfältet utan bindningar, fortsatt eller formaliserat arbete i januariavtalets anda eller stöd till M, KD och SD. I partiet finns olika uppfattningar vilket tar kraft och energi. Detta gör väljarna osäkra.

– Först behövs, och det har länge saknats, en genomtänkt strategi för ökat väljarstöd. En gemensamt utarbetad, ideologiskt tydlig och långsiktig strategi som medlemmar och förtroendevalda i hela landet kan stå bakom och kan förmedla och förstärka på alla tänkbara sätt, avslutar Mats Hasselgren.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen