Pilotprojekt med förstärkningsteam inom socialtjänsten

Sedan juli 2023 har en delegation för brottsförebyggande arbete utrett så kallade förstärkningsteam inom socialtjänsten. Nu har man kommit fram till att inleda ett pilotprojekt i sex kommuner i Sverige.

Allt fler barn och unga begår brott och delegationen tillsattes för att titta på denna negativa trend och föreslå åtgärder. Det är mot den bakgrunden man nu vill testa förstärkningsteam i sex kommuner. Teamen har den danska modellen, task forces, som förebild och syftar till att implementera brottsförebyggande åtgärder i socialtjänsten och därmed skapa ett tryggare samhälle.

– Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Det är tydligt att det krävs nya åtgärder både för att det brottsförebyggande arbetet ska prioriteras och för att socialtjänstens personal ska få det stöd som behövs. Införandet av dessa förstärkningsteam är ett viktigt steg i rätt riktning och jag ser fram emot att ta del av resultatet av pilotverksamheternas arbete, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall på regeringen.se.

De sex kommunerna som valts ut att delta i pilotprojektet 2024 har en spridning både geografiskt och befolkningsmässigt:

  • Borås
  • Håbo
  • Kalmar
  • Sundsvall
  • Strängnäs
  • Uppsala

Lärdomarna från projektet ska presenteras i delegationens slutrapport som planeras vara klar i juni 2025.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen