PS-brev: I oktober färgas Sverige rosa

En mamma. En syster. En vän. 

Varje timme får en kvinna i Sverige beskedet bröstcancer. Ett besked som får marken under ­fötterna att rämna, både för den som drabbats och för alla runtomkring. 

Hela världen vänds upp och ner och livet tar en ny, ovälkommen riktning. De storslagna drömmarna om framtiden ersätts med en enda önskan – att bli frisk och få fortsätta leva. 

Vi är många som haft, eller levt nära någon som drabbats av bröstcancer, och förlamats av rädslan över att man själv eller den man älskar inte ska få finnas kvar. 

I oktober färgas Sverige rosa för att uppmärksamma arbetet mot bröstcancer, öka kunskapen och samla in pengar till forskningen – för att färre ska drabbas och för att fler ska få fortsätta leva. 

Sverige var först med att införa bröstcancerscreening och är på många sätt ett föregångsland inom cancervården. Under de senaste decennierna har kunskapen kring bröstcancer ökat och tack vare screening och nya behandlingar överlever allt fler. 

Liberalerna och regeringen gör stora satsningar på cancervården, inklusive eftervård och rehabilitering. Väntetiderna inom cancervården ska kortas och samverkan kring och uppföljningen av rehabiliteringsvården ska stärkas. Utöver det uppdateras den nationella cancerstrategin för att säkerställa att Sverige även fortsatt ska vara ett föregångsland inom cancervården. Sammantaget är det här viktiga steg i rätt riktning för att färre ska drabbas och fler överleva. 

Men mer behöver göras, och omtag för att minska ojämlikheten inom cancervården måste tas. Det blev inte minst tydligt av den statistik som Bröstcancerförbundet nyligen presenterade. Rapporten visar på stora skillnader, både mellan olika regioner och mellan olika samhällsgrupper. Kvinnor med lägre utbildning, lägre inkomst eller som är födda utanför Sverige uteblir oftare från screening än kvinnor som är födda i Sverige. Dubbelt så många utrikesfödda som inrikesfödda uteblir från undersökningen. 

Möjliga förklaringar är språkförbistringar, att man inte förstår kallelsen eller vad undersökningen innebär. Statistiken talar sitt tydliga språk och det är alldeles uppenbart att vi behöver göra mer för att nå dessa kvinnor. 

Vi vet att mammografi räddar liv, och det är helt oacceptabelt att kvinnor i Sverige inte har samma förutsättningar och möjligheter att ta del av den vård som finns att tillgå. God och tillgänglig vård måste vara en självklarhet för alla – oavsett socioekonomisk bakgrund. 

Oktober är en livsviktig månad. En rosa månad där du och jag, och vi tillsammans, kan bidra och göra skillnad. 

Att köpa rosa bandet kan kännas som en droppe i havet, men många droppar små blir en ocean, en kraftfull våg, och ett viktigt bidrag till att forskningen ska göra framsteg, och för att fler mammor, systrar och vänner ska få finnas kvar hos oss. Tillsammans mot cancer! 

Gulan Avci är partisekreterare för Liberalerna. Hon kommer under året skriva återkommande partisekreterarbrev i NU.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen