Sätt in militären för att bekämpa skolk och klippa gräset?

Det känns som att utspelet ”sätt in militären mot gängen” har gått hela varvet runt. Möjligen mer än en gång. Finns det något parti som inte lagt fram det vid det här laget? 

Det finns en massa saker som militären bistår det civila samhället med, vid behov. När människor försvunnit i skog och mark, hjälper ofta Hemvärnet till med sökning. Vid de stora skogsbränderna i Västmanland och Västerbotten, tjänstgjorde personal ur en lång rad militära förband sida vid sida med brandmän. Tidigare har det samma ofta gällt vid stora översvämningar. Försvarets helikoptrar och bandvagnar hjälper till när akuta transporter behövs. Och om Polisens egna bombgrupper inte räcker till, har Försvarsmakten också experter på att hitta och röja sprängladdningar. 

Det är bra och naturligt att militären fyller dessa roller, vid sidan av sina huvudsakliga uppgifter. För de flesta av dem finns beröringspunkter med i alla fall något av deras övriga kompetenser. 

Men för polisarbete är det få militärer som har någon träning att falla tillbaka på. Ja, det finns militärpoliser – men de är få till antalet. 

Framför allt bör det sägas att militären har egna uppgifter att sköta. De är inte oviktiga. Vi påminns om det snart sagt varje dag, i nyhetsflödet från Ukraina. Bara för att en resurs finns tillhanda, betyder det inte att det är lämpliga att använda den. Brandkåren spenderar en stor del av tiden i beredskap, men att låta dem sköta kommunens blomsterrabatter och klippa gräsmattor är för den skull inte en klok idé. 

Det finns några få områden där polisiära och militära bevakningsuppgifter till viss del överlappar. Här har Sverige omsorgsfullt och noggrant redan utrett hur och när ansvaret bör växla mellan dem, så att militärer i undantagsfall kan utföra det polisen annars skulle ha gjort. Och det är inte ett huvudalternativ. 

Militärens huvuduppgift är att använda dödligt våld mot fiender. Det finns avsevärda risker att använda människor som är tränade till det, i situationer när det handlar om helt andra krav. 

På några år verkar alla ha glömt att regeringen Reinfeldt, Folkpartiets protester till trots, lade ned Beredskapspolisen 2012. Det var civilpliktig personal som fått utbildning att sköta enklare polisuppgifter och arbetsleddes av särskilt tränade ­poliser. Det är ju egentligen dem alla vill ha – så återinrätta dem då. 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen