PS-brev: Vi måste slå tillbaka mot antisemitismen

Hamas fullskaliga terroristattack mot Israel den 7 oktober var en chock för både Israel och omvärlden. Det är den värsta massakern mot judar sedan Förintelsen, och som en följd av attacken ­sköljer nu en våg av judehat och antisemitismen över stora delar av Sverige och världen.

I Storbritannien klottras Davidsstjärnor på judars hem och antalet hatbrottsanmälningar har ökat med 651 procent. I Berlin har en synagoga utsatts för en brandbombsattack och minnesmärken täckts med klotter. I Frankrike har antalet antisemitiska hatbrott trefaldigats och här hemma i Sverige skanderas antisemitiska budskap som ”from the river to the sea” och ”död åt judar” öppet på våra gator och hakkors och bomb­attrapper placeras vid bostäder.

När antisemitismen tar mark måste hela samhället slå tillbaka med full kraft och göra det som krävs för att bekämpa judehatet och skydda judiskt liv. Ingen jude i Sverige ska behöva vara otrygg, rädd eller ställa sig frågan om man vågar bo kvar i sitt eget land. 

Ändå ser vi nu en extremt allvarlig utveckling där judar inte vågar ha på sig Davidsstjärnan eller bära kippa på grund av rädsla. Föräldrar håller sina barn hemma från förskolan och skolan av oro för sina barns trygghet och judiska församlingar tvingas ställa in aktiviteter för att de inte längre kan garantera säkerheten för sina församlingsmedlemmar.

I denna mörka tid är jag glad att vi har en handlingskraftig regering som inskärpt allvaret och tydligt uttalat att kampen mot antisemitismen är en högt prioriterad fråga för hela regeringen. Flera åtgärder har redan vidtagits och våra liberala statsråd har ­agerat skyndsamt och föredömligt för att skydda judar och intensifierat sitt arbete för att motverka anti­semitismen. 

Nyligen tillfördes ytterligare 10 miljoner kronor, utöver de 30 miljoner som tidigare aviserats, till Judiska centralrådet för säkerhetshöjande åtgärder. Tack vare utbildningsminister Mats Persson får Segerstedtinstitutet nu 4 miljoner kronor för att utbilda lärare och rektorer i arbetet mot antisemitismen i skolan. 

Det är steg i rätt riktning, men läget är akut och vi behöver göra mer. Den judiska minoriteten i Sverige är en särskilt utsatt grupp, och då krävs särskilda åtgärder för att stärka skyddet och öka tryggheten. Därför har vår partiledare Johan Pehrson krävt att skyddslagen ska ses över så att särskilt utsatta platser som synagogor, judiska äldreboenden och judiska skolor ska klassas som skyddsobjekt. Dessa platser kan då skyddas och säkras med hjälp av beväpnade skyddsvakter och vid behov även av militären. Det är ett mycket viktigt initiativ som jag hoppas hela regeringen ställer sig bakom. 

Den 9 november deltog jag på Högtidsstund till minne av offren för Novemberpogromen 1938 i Stora Synagogan i Stockholm. Det var viktigt att närvara eftersom manifestationer i andra städer ställdes in på grund av säkerhetsläget. Att antisemitismen är djupt inbäddad i samhällskroppen vet vi alla. 

Länge har fokus varit riktat mot högerextrema och våldsbejakande vänsterautonoma rörelser i debatten om vilka som sprider antisemitismen, men även invandrargrupper från Mellanöstern sprider sitt judehat öppet och hotet från dessa grupper är mycket större. Ska Sverige fortsatt ska vara en fristad för judar och judiskt liv måste vi börja prata om detta problem utan skygglappar. Något annat är helt ­oacceptabelt. 

Gulan Avci är partisekreterare för Liberalerna. Hon skriver återkommande partisekreterarbrev i NU.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen