”Putin skulle skatta sig lycklig ”

– Tidigare var jag helt övertygad om att Storbritannien skulle stanna kvar i EU. Nu är jag mer osäker på hur utfallet kommer att bli, säger riksdagsledamot Birgitta Ohlsson (L), utrikespolitisk talesperson och tidigare EU-minister.

Liberalerna kommer att stödja systerpartiet, Liberal demokraterna, för att Storbritannien ska stanna i EU. Birgitta Ohlsson menar att det behövs krafttag för att vända den nuvarande opinionen.

– Men det handlar mindre om att folk kommer utifrån som exempelvis EU-kommissionärer från olika länder som åker dit och kampanjar för ja-sidan. Då sätts lätt bilden av nej-sidan med EU som ett elitprojekt. Britterna som vill vara kvar måste själva få formulera sin egen starka agenda om varför landet behövs i EU, förklarar hon.

Hon pekar på London som en världsstad.

– Det är Europas ekonomiska huvudstad och man bör av just ekonomiska skäl stanna i EU. Tusentals jobb skulle förloras och företag försvinna vid en Brexit, tror hon.

– Det som skulle kunna vända opinionen nu är om näringslivet går ut och tar ställning. De skulle behöva synliggöra konsekvenserna bättre, säger Birgitta Ohlsson.

Birgitta Ohlsson reflekterar över vad ett utträde skulle innebära för Storbritannien.

– Skottland är mycket mer EU-vänligt än England. Frågan är om det på nytt väcker självständighetsdebatten.

– Om Storbritannien skulle välja en Brexit så kommer man inte att kunna ta del av fördelarna som följer av EU-samarbetet. Man kommer inte kunna plocka godbitarna. Det finns så många fördelar som man numera tar för givet. Att kunna resa, studera och jobba fritt inom EU till exempel, fortsätter hon.

Storbritannien och Sverige har många likheter.

– Till exempel i synen på frihandel, globalisering och jordbrukssubventioner. De är därför en viktig allierad för oss, menar Birgitta Ohlsson.

Ett utträde skulle innebära en stor förlust, inte bara för Sverige.

– EU vore fattigt utan Storbritannien, och Storbritannien vore fattigt utan EU, säger Birgitta Ohlsson.

Det är mycket som står på spel.

– Vi behöver arbeta mer tillsammans för att för att minska farliga miljöutsläpp, upprätthålla mänskliga rättigheter och i kampen emot gränsöverskridande brottslighet, säger hon.

Det gäller de frågor där EU spelar en avgörande roll i världspolitiken.

– Det är av global betydelse att landet stannar kvar, säger Birgitta Ohlsson.

Utan Storbritannien i EU skulle Sverige än mer bli beroende av Tyskland. Frågan är vilket land som kommer att göra anspråk på det stora utrymme som Storbritannien skulle lämna efter sig.

– Det finns en risk att stora, nyare EU-länder som ett alltmer nationalistiskt, antieuropeiskt och demokratiskt skakigt Polen kommer att göra det. Det vore i dagsläget mycket olyckligt för oss som vill ha ett modernt, liberalt och öppet Europa, säger Birgitta Ohlsson.

– Det är allvarligt i en tid då populistiska partier är stora och invandringsfrågan het. Putin skulle skatta sig lycklig, säger hon.

EU är i en djup kris och vi måste fortsätta hålla siktet på vår vision om samarbetet menar Birgitta Ohlsson.

– EU får inte paralyseras av Brexit. Vi står inför stora utmaningar och hårda prövningar. EU kan kritiseras men fördelarna är många. Det är tillsammans vi löser vår tids svåra frågor, avslutar Birgitta Ohlsson.

Linn Friman

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman