Regeringen uppdrar åt Skolverket att kartlägga antisemitism

Efter den 7 oktober och Hamas överfall på Israel, har antisemitismen ökat i svenska skolor. Nu vill regeringen att Skolverket ska kartlägga utbredningen och ge skolorna råd om vilka metoder att motverka antisemitism som faktiskt fungerar.

– Judiska elever vittnar om att de känner sig rädda och föräldrar väljer att hålla sina barn hemma. Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att kartlägga antisemitismen på skolorna. Tyvärr helt nödvändigt, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L), via X.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen