PS-brev: Med hopp om en fröjdefull jul för fler

Snön ligger vit på taken, adventsljusstakarna lyser upp i mörkret och julen väntar runt hörnet. Samtidigt som julstämningen börjar infinna sig påminns jag om att långt ifrån alla går en fröjdefull jul till mötes, och att julen för många innebär allt annat än god mat, gemenskap, julklappar, värme och trygghet. 

Jag tänker särskilt på de barn som har ont i magen inför jullovet och på de hem som förvandlas till brottsplatser. Jag tänker också på alla de föräldrar som inte kan ge sina barn den jul de hoppats, på de som firar julen i ensamhet och på de människor som fryser i vinternatten och tillbringar julen utomhus, i kyrkans lokaler eller på ett härbärge. 

Det är i tider när gemenskapen är som störst, som utsattheten, otryggheten, ensamheten och de ekonomiska svårigheterna blir som tydligast och mest påtagliga. 

Bris larmar om att barn som lever i utsatta situationer med föräldrar som har det knapert ekonomiskt eller mår psykiskt dåligt, blir än mer utsatta när skyddsnätet som skolan utgör försvinner under jullovet. 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ökar under högtider när många tillbringar mer tid tillsammans, och enligt statistiken kommer minst en kvinna att mördas av en man som hon har eller har haft en relation med under den kommande jul- och nyårs­helgen. 

Den ekonomiska utsattheten breder ut sig som en följd av den ekonomiska krisen. Människor med små marginaler har haft det extremt tufft det senaste året, och för många blir det än mer kännbart nu inför julen. Stadsmissionen larmar om att allt fler människor behöver hjälp och att nya grupper som aldrig tidigare sökt hjälp och stöd, söker för att de helt enkelt inte får ekonomin att gå ihop. 

Statistiken och larmrapporterna talar sitt tydliga språk – många människor i vårt land befinner sig i utsatthet och har det på olika sätt väldigt tufft. 

Under året som gått har jag besökt ett flertal civilsamhällesorganisationer, däribland Stockholms Stadsmission, Majblomman i Göteborg, Hela Människan i Jönköping och Kvinnojouren Blåklockan i Gävle, och på nära håll fått se hur avgörande civilsamhället och det frivilliga engagemanget är för människor som behöver såväl ekonomiskt som medmänskligt stöd. 

Civilsamhället tar många gånger vid när samhällets insatser inte räcker till. Tidigare i höstas presenterade regeringen ett nytt, permanent stöd på 100 miljoner årligen till civilsamhällesorganisationerna, där huvuddelen av medlen ska till organisationer som arbetar med människor i särskilt utsatta situationer. 

Regeringen har även presenterat en nationell hemlöshetsstrategi för att minska och förebygga hemlöshet runt om i vårt land. Då blir stödet till civilsamhället helt avgörande för att klara av att möta det stora hjälpbehov som finns, och jag är väldigt glad över att regeringen stärker upp där hjälpen behövs som mest. 

Ingen kan göra allt för alla, men vi kan alla göra något för någon. Därför vill jag också uppmana dig att göra det du kan för att fler ska få en god jul. Visa omtanke och sträck ut en hand till den som behöver. 

Avslutningsvis vill jag tacka varenda en av er för det här året. Tack för all tid ni lägger på vårt parti. Nu laddar vi om batterierna så att vi är fulladdade med energi inför nästa år. Vi har val att vinna, liberala segrar att skörda och medlemmar att värva. 

Med hopp om en fröjdefull jul för fler.

God jul och gott nytt år! 

Gulan Avci är partisekreterare för Liberalerna. Hon skriver återkommande partisekreterarbrev i NU.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen