Tidöpartierna eniga om att utreda läroplanerna

SKOLA. Utbildningsdepartementet kall­ lade till pressträff på tisdagen (efter detta nummers pressläggning, reds. anm.) för att berätta om direktiven till en utredning om skolans läroplaner.

Det har tidigare aviserats från reger­ ingen att en sådan utredning skulle komma. I Tidöavtalet var partierna över­ ens om att förtydliga skolans styrdoku­ ment, där läroplanerna är en viktig del, ”i enlighet med

barns kognitiva utveckling och får ökat fokus på inlärning, färdigheter samt fakta­ och ämneskunskaper”. De nämnde också att svenska språket och matematik ska ges större utrymme i skolans timplaner.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen