Reservanterna: ”Vi är överens om väldigt mycket”

Mot partiledningens förslag stod två reservationer. NU har pratat med reservanterna Christer Nylander och Gulan Avci om hur de resonerade när de fattade sina beslut.

Christer Nylander har tillsammans med Jan Jönsson skrivit reservation 1 till partiledningens huvudförslag.

– Jag reserverade mig mot beslutet. I många delar är det bra, men det finns ett par saker som skiljer oss. Det är ganska ovanligt att jag reserverar mig, men nu handlade det om saker som för mig är viktiga värderingsfrågor så det var svårt för mig att sluta upp bakom majoriteten.

Vad skiljer din linje från huvudlinjen?

– Vi är överens om väldigt mycket. Om de gamla allianspartierna blir större än de rödgröna så är det självklart för oss alla att vi får en ny alliansregering. Det vi inte är överens om är hur vi ska agera om alliansen blir mindre än de rödgröna.

– Jag tycker inte att vi i det läget ska gå fram som en minoritetsregering som riskerar bli beroende av Sverigedemokraterna. Jag tycker istället att allianspartierna borde sträcka ut handen till Miljöpartiet.

– Om inte heller det går tycker jag att det är bäst för Liberalerna att gå in i en självständigt och konstruktiv oppositionsroll.

– Det finns olika syn på hur vi ska få sverigedemokraterna att minska (det målet är vi såklart alla överens om), jag har landat i att Liberalerna fortsatt ska hålla dörren stängd, säger Christer Nylander.

Hur tror du att de motsättningar som nu finns kan överbryggas?

– Först får vi ha en öppen och sansad diskussion fram till partirådet. Därefter får man gilla läget. Jag tror det är viktigt att fokusera på allt det vi är överens om och det är ju det allra mesta, avslutar Christer Nylander.

Riksdagsledamot Gulan Avci, som även sitter i partistyrelsen, reserverade sig också mot huvudförslaget och författade reservation 2 i partiledningen.

– Jag hade ett eget förslag som tydligt framhöll en oppositionsroll om det efter valet inte går att få en borgerlig regering som inte stödjer sig på Sverigedemokraterna, säger hon till NU.

Vad är det som skiljer din linje från reservation 1?

– I ett läge där våra röster är avgörande och våra liberala alternativ är uttömda så ska vi tolerera en borgerlig statsminister och därefter inta en konstruktiv oppositionsroll.

Vad skiljer din linje från huvudlinjen?

– Förhållningssättet i regeringsbildningen och Sverigedemokraternas roll i en sådan regeringsmedverkan.

Vilken linje skulle du säga att din reservation står närmast, huvudlinjen el reservation 1?

– Reservation 1, eftersom att den också tydligt framhåller en konstruktiv oppositionsroll utan att ingå nya avtal likt Januariavtalet.

– Men jag kommer fortsätta att driva min linje på partirådet då jag anser att mitt ställningstagande är den som tydligast tar ställning för en borgerlig statsminister och adresserar nytt förhållningssätt i det parlamentariska arbetet i riksdagen gentemot andra partier, säger Gulan Avci.

Hur tror du att de motsättningar som nu finns kan överbryggas?

– Det är bra att vi nu kommer till ett avslut i vägvalsfrågan. Efter partirådet måste vi samla oss och tillsammans ta ansvar för att möta väljarna i kommande val med en tydlig liberal reformagenda som löser dagens samhällsproblem med liberala reformer och ta kampen mot alla de reaktionära krafter som på allvar utmanar den liberala demokratin i Sverige, Europa och i världen. Det har vi gjort i över hundra år och den kampen förpliktigar än idag.

Ylva Tamm

Dela med andra
redaktionen
redaktionen